Bild som visar teamwork med pusselbitar.
Bild som visar teamwork med pusselbitar.
Bild som visar teamwork med pusselbitar.

Målstyrd verksamhet

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Inom Brukshundklubben arbetar vi målstyrt för att bland annat skapa engagemang, delegera ansvar och befogenheter ut i organisationen och utnyttja lokal kunskap.

Fördelar med målstyrning

Svenska Brukshundklubben har valt att arbeta målstyrt bland annat för att:

  • Fördela ansvar och befogenheter på många
  • Utnyttja lokal kunskap och skapa engagemang
  • Ge engagerade personer möjlighet att själva styra över verksamhetens innehåll
  • Kunna stämma av vad som uppnåtts i förhållande till insatta resurser
  • Känna stimulans, få draghjälp och entusiasm i verksamheten

Om målstyrning

Målstyrning innebär att en verksamhet styrs med uppsatta mål hellre än genom att detaljstyra processer. Målstyrning kopplas ofta samman med decentralisering. Förenklat tilldelas självständiga enheter mål och krav som de ska uppfylla. Hur målen/kraven uppfylls bestämmer sedan de självständiga enheterna själva. Varje nivå i organisationen väljer alltså arbetssätt, organisation, vilka medel som behövs för att nå de uppsatta målen.
Detta innebär att alla delar av organisationen på olika sätt arbetar med Svenska Brukshundklubbens vision och uppgift samt den för Brukshundklubbens övergripande verksamhetsplanen med mål och fokusområden oberoende var i organisationen vi arbetar.
En förutsättning för målstyrning är decentralisering, delegering, delaktighet och dialog.

Metoder för målstyrning

Att arbeta målstyrt behöver inte vara svårt. Välj den metod för målstyrning som passar er bäst. En modell för målstyrning är SMARTA-modellen.

Bakgrund

Efter ett gediget förarbete kunde kongressen 2006 besluta om att hela organisationen ska övergå till att arbeta målstyrt, från att tidigare varit regelstyrt. Detta för att rusta inför framtiden så att organisationen ska fortsätta att utvecklas och tillgodose såväl medlemmarnas som samhällets behov.
För att kunna lyckas med uppgiften behövs en målstyrd organisation som kontinuerligt utvärderar sin verksamhet och omprövar sina mål för att hålla högsta möjliga effektivitetsnivå. Den centrala organisationen har utvecklat redskap för målstyrning och utvärdering anpassade till vår verksamhet. Det finns flera olika metoder att tillämpa för det här ändamålet.
Samtliga delar i organisationen ska formulera mål för sin verksamhet, och givetvis sedan även följa upp de mål som man beslutat om.