Bild som visar dokumentpärmar i färg.
Bild som visar dokumentpärmar i färg.
Bild som visar dokumentpärmar i färg.

Svenska Kennelklubbens regelverk

25 jun 202425 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Brukshundklubben är specialklubb inom Svenska Kennelklubben och våra medlemmar och föreningar ska därför även känna till och följa Kennelklubbens regler och riktlinjer.

Övergripande grundregler och policydokument

Svenska Brukshundklubben är specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och därför gäller SKK:s grundregler och policydokument även för vår verksamhet.

Kennelklubbens grundregler

Varje medlem ska känna till och följa Svenska Kennelklubbens grundregler. Svenska Kennelklubbens grundregler är en av organisationens allra viktigaste handlingar. Grundreglerna slår inledningsvis fast att det åligger varje medlem att behandla och vårda hundar och andra djur väl. Här finns också övergripande bestämmelser för hur avel och uppfödning ska bedrivas i Sverige. 

Se SKK:s grundregler här.

Kennelklubbens policydokument och uttalanden

Varje medlem ska känna till och följa Svenska Kennelklubbens policydokument så som avelspolicy, miljöpolicy och webbpolicy. På nedan länk finns också SKKs ställningstaganden vad gäller exempelvis aggressiva hundar, dressyr och kupering.

Se SKK:s policydokument här.

Lagar, riktlinjer och regler

Varje medlem ska känna till och följa lagar samt Svenska Kennelklubbens riktlinjer och regler.

Se även regler, riktlinjer och lagar hos SKK som styr prov- och tävlingsverksamheten.