Bild som visar colliehuvud i profil.
Bild som visar colliehuvud i profil.
Bild som visar colliehuvud i profil.

Arbetsordning

för förbundsstyrelsens organisation

25 jun 202425 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

I förbundsstyrelsens utskottsorganisation är ansvaret för de sex utskotten fördelat genom delegerat ansvar för omfattande verksamhetsområden som löper över lång tid.

En av förbundsstyrelsen beslutad arbetsordning styr vilka frågor och ärenden som respektive utskott (med utskottsgrupper) ska handlägga, samt inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna av utskott.

Arbetsordning

Arbetsordningen för förbundsstyrelsens organisation beskriver uppgifter, ansvar och befogenheter för förbundsstyrelsen och dess utskottsorganisation.

FS beslutade om reviderad arbetsordning 2024-06-15.