Bild som visar konferensrum med gula stolar.
Bild som visar konferensrum med gula stolar.
Bild som visar konferensrum med gula stolar.

Förbundsstyrelse (FS)

Svenska Brukshundklubben

09 feb 202309 feb 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Förbundsstyrelsen (FS), Brukshundklubbens verksamhetsledning, väljs genom personval vid kongressen.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter och tre suppleanter. Personvalen sker vid kongressen där ungefär hälften av personerna väljs vart annat år. Mandattiden är två år förutom för förbundsordföranden vars mandattid är 1 år.

Förbundsstyrelsen sammanträder ca 10 gånger per år. Samtliga ledamöter och suppleanter deltar vid sammanträdena och suppleanterna går in som ledamot vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Förbundsstyrelse

Förbundsordförande Piia Nora

Piia Nora, ordförande i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Förbundsordförande Piia Nora

Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare för briard, ledamot i Svenska Briard- och Picardklubbens AG för Avel & Hälsa, Provledare Patrullhund Hemvärn, Hundbefäl.
Brinner för: Människor och kommunikation samt sunda hundar.
Vad du inte visste: Tävlat inofficiellt i vallning, åker gärna MC och är orädd för spindlar. Har stor passion för att laga god mat.

1:e vice ordförande - Vakant

1:e vice ordförande - vakant

Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: 
Brinner för: 
Vad du inte visste: 

2:e vice ordförande Barbro Olsson

Barbro Olsson, 2:e vice ordförande i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

2:e vice ordförande Barbro Olsson

Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ordförande i Kopparbergs Brukshundklubb, revisor i Närkedistriktet, instruktör, tävlingsledare bruks & lydnad, ringsekreterare och utbildare av ringsekreterare.
Brinner för: Objektiv hundavel, tydlighet, civilkurage, respekt för varandra även om man inte tycker lika.
Vad du inte visste: För mig att veta och för er att komma på.

Skattmästare Lars Carlborg

Lars Carlborg, skattmästare i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Skattmästare Lars Carlborg

Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för Hofors Brukshundklubb och Gävleborgsdistriktet. Tävlingsledare inom bruks och lydnad samt domare i bruks.
Brinner för: Att arrangera bra tävling från klubbtävlingar till SM. Att varje satsad krona av centrala medel ger en större återbetalning ute i klubbar och distrikt.
Vad du inte visste: Min högsta tävlingsmerit är bortlottning i elitspår på Hedemora-Säters Brukshundklubb. När min fru kommer hem på lunch står lunchen på bordet.

Ledamot Fredrik Berg

Fredrik Berg, ledamot i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Ledamot Fredrik Berg

Andra uppdrag: SBK-instruktör, tävlingsledare bruks, revisorssuppleant Ronneby Brukshundklubb, ledamot i Blekingedistriktet.
Brinner för: Att hitta lösningar som för Brukshundklubben framåt.
Vad du inte visste: Tar gärna en tur med båten i skärgården.

Ledamot Jeanette Forssman

Jeanette Forssman, ledamot i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Ledamot Jeanette Forssman

Andra uppdrag: Har varit projektledare/chefredaktör för tidningen Brukshunden i åtta år, varit ordförande i Australian Shepherdklubben i sju år, SBK-instruktör, gått hundtjänstinstruktörsutbildning.
Brinner för: Att hälsa bör vara grunden i allt avelsarbetet för oavsett hur bra hundar vi avlar fram så behöver de vara friska och sunda - men också att vi värnar om att ge dem ett rikt hundliv!
I projekt/uppdrag försöka prioritera rätt saker och skapa engagemang genom enkla och tydliga budskap samt att arbeta effektiv, med respekt för deadlines.
Vad du inte visste: Var ordförande i SBK-U 1979 och har bott och arbetat i England, Sydafrika och på Nya Zeeland som bl. a. hundtränare, bartender och restaurangchef.

Ledamot Arne Jonsson

Arne Jonsson

Ledamot Arne Jonsson

Andra uppdrag: Föreningscoach, ledamot i Skånedistriktet och revisor i lokalklubbar.
Brinner för: Hundägarutbildning och fiske.
Vad du inte visste: Skåning, som bor i Halland och har rötterna i Västerbotten.

Ledamot Peter Lind

Peter Lind, ledamot i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Ledamot Peter Lind

Andra uppdrag: Ordförande i Svenska Riesenschnauzerklubben, Info-PR kommittén SRSK.
Brinner för: Bruksraser – speciell plats i hjärtat då för riesen, bruksgrenar/IGP, lärande för både människa och hund samt att arbeta tillsammans med människor och hundar för att driva och utveckla Brukshundklubben och bruksraserna in i en ljus och skimrande framtid.
Vad du inte visste: Läst måleri och skulptur på konstuniversitet i London, spelat i både synth- och rockband i ungdomen, cyklar gärna och då med klassiska racercyklar från 70/80-talet som restaureras.

Ledamot Camilla Rönnqvist

Camilla Rönnqvist, ledamot i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Ledamot Camilla Rönnqvist

Andra uppdrag: Ordförande i Svenska Dobermannklubben, FCI domare IGP, exteriörbeskrivare och provledare IGP.
Brinner för: Bevarande och utveckling av våra bruksraser och brukshundprov. Min vision är att tillsammans med medlemmarna, fortsätta utveckla Brukshundklubben till en modern, tillgänglig och kundfokuserad organisation.
Vad du inte visste: Jag är (nästan) besatt av magnifika konstruktioner och den ingenjörskonst som följer stora broar, dammar eller skyskrapor.

Suppleant Elisabeth Arebark

Elisabeth Arebark, suppleant i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Suppleant Elisabeth Arebark

Andra uppdrag: Ordförande i Blekingedistriktets rallylydnadskommitté, tävlingssekreterare bruks/lydnad och rallylydnad, MH figurant, SBK-instruktör, Utbildar nya tävlingssekreterare, suttit med i konferensledningen för organisationskonferensen år 2020-2021.
Brinner för: Att få alla att känna sig delaktiga inom Brukshundklubben oavsett vilken ras man äger. Att lösa problem som kan uppstår inom klubbarna. Att finna lösningar som för Brukshundklubben framåt.
Vad du inte visste: Tar gärna en tur med "cabben" en härlig sommardag.

Suppleant Carin Josefsson

Carin Josefsson, suppleant i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Suppleant Carin Josefsson

Andra uppdrag: Ordförande i Övre Norrlands distrikt, Patrullhunds instruktör, FM kontrollant, Specialsöksdomare, Hundbefäl. SBK-instruktör.
Brinner för: Tjänstehundsverksamheten och utbildningar/lärande. Jag brinner även för den ideella verksamheten och vill att alla ska känna sig delaktiga och välkomna. I och med mitt "civila" arbete som specialpedagog så klappar mitt hjärta extra hårt för att få lärmiljöer att vara anpassade för varje individ.
Vad du inte visste: Att jag har tävlat i körsång.

Mandattider

Förbundsstyrelsens mandattider fram till kongressen 2023:

Funktion Namn Utgår Notering
Förbundsordförande Piia Nora 2023  
1:e vice ordförande Vakant 2024  
2:e vice ordförande Barbro Olsson 2023  
Skattmästare Lars Carlborg 2023  
Ledamot Fredrik Berg 2024  
Ledamot Jeanette Forssman 2023  
Ledamot Arne Jonsson 2024  
Ledamot Peter Lind 2023  
Ledamot Camilla Rönnqvist 2024  
Suppleant Elisabeth Arebark 2024  
Suppleant Carin Josefsson 2023  
Suppleant Vakant 2023  

FS-protokoll

Förbundsstyrelsen sammanträder både fysiskt och digitalt under ett verksamhetsår. Justerade protokoll redovisar vad som avhandlats och beslutats på sammanträdet och är en viktig informationskälla inom organisationen.

FS-protokollen finns att läsa här.

Datum för inlämning av handlingar

För att möjliggöra beredning och handläggning av ärenden till förbundsstyrelsen (FS) ska ärenden vara förbundskansliet tillhanda senast två veckor innan utsatt sammanträde. 

FS-referat

Förbundsstyrelsen för referat från sammanträden och andra arrangemang, både interna och externa. Avsikten med referaten är att ge en bredare bild av verksamheten samt tydliggöra agenda och innehåll som fler kan ta del av.

Referat från FS-sammanträden och konferenser samlas här.

Handlingar till FS-sammanträden 2023

Mötesdatum

Datum för handlingar

3 februari

19 januari

3 - 5 mars

17 februari

12 april

29 mars

12 maj

28 april

16 - 18 juni

2 juni

7 - 9 juli

23 juni

13 september

30 augusti

29 sept - 1 okt

15 september

1 - 3 december

17 november

Verkställande utskott (VU)

Rottweiler huvud

Rottweiler

Det verkställande utskottets uppgift är enligt delegeringsordning att samordna förbundsstyrelsens arbete och bereder vid behov ärenden till FS. Utskottet har en controllerfunktion för förbundsstyrelsens organisation inklusive förbundskansliet samt bistår förbundsordföranden som är främste företrädare för organisationen.

Fördelat ansvar i utskottsorganisation 

I förbundsstyrelsens organisation är ansvaret fördelat på sex utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Genom delegerat ansvar har utskotten ansvar för olika verksamhetsområden som är omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden eller projekt kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbets-, berednings- och projektgrupper.

En av förbundsstyrelsen beslutad arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som respektive utskott (med utskottsgrupper) ska handlägga samt inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. 

Arbets- och delegeringsordningen finns att läsa på sidan om utskotten.

Schematisk bild över Svenska Brukshundklubbens förbundsorganisation

Bildtext: Svenska Brukshundklubbens förbundsorganisation