Bild som visar ett antal händer som möts och visar en känsla av gemenskap och samarbete.
Bild som visar ett antal händer som möts och visar en känsla av gemenskap och samarbete.
Bild som visar ett antal händer som möts och visar en känsla av gemenskap och samarbete.

Utskottet för organisation

11 jan 202411 jan 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för organisation ansvarar bland annat för stadgar, policyer, utbildning av förtroendevalda, ungdomsfrågor och våra föreningscoacher.

Ledamöter i utskottet

Ola Folkesson Sammankallande
Stefan Dahlhielm Vice sammankallande
LET Andersson UG styrdokument
Vakant UG utbildning för förtroendevalda
Tomas Knuutila UG ungdom
Kirsten Silow Örnberg UG föreningsstöd
Vakant UG social hållbarhet

Utskottsgrupper

UG föreningsstöd

Kirsten Silow Örnberg, sammankallande
Mia Adbro Åkesson
Pär Bjellå
Christer Lundberg
Lars Magnusson

UG social hållbarhet

Helena Berlin

UG styrdokument

LET Andersson, sammankallande
Nina Christoffersson
Åke Hökby
Anette Lundin
Birthe Wallin

UG ungdom

Tomas Knuutila
Bengt Hellman
Maria Hallberg
Kristina Ström

UG utbildning för förtroendevalda

Kerstin Davis

Kontakt förbundskansli

Förbundskansli
Organisation
Förbundskansli
Stadgar
Förbundskansli
Organisationssekreterare

Utskottets uppgift och ansvar