Bild som visar ett antal händer som möts och visar en känsla av gemenskap och samarbete.
Bild som visar ett antal händer som möts och visar en känsla av gemenskap och samarbete.
Bild som visar ett antal händer som möts och visar en känsla av gemenskap och samarbete.

Utskottet för organisation

16 nov 202216 nov 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för organisation ansvarar bland annat för stadgar, policyer, utbildning av förtroendevalda, ungdomsfrågor och våra föreningscoacher.

Ledamöter i utskottet

Fredrik Berg Sammankallande
Jeanette Forssman Vice sammankallande
LET Andersson UG styrdokument
Rolf-Göran Asplund UG utbildning för förtroendevalda
Anders Dahlstedt UG styrdokument
Tomas Knuutila UG ungdom
Kirsten Silow Örnberg UG föreningsstöd
Klas Widén UG social hållbarhet

Utskottsgrupper

UG föreningsstöd

Kirsten Silow Örnberg, sammankallande
Mia Adbro Åkesson
Pär Bjellå
Christer Lundberg
Lars Magnusson

UG social hållbarhet

Klas Widén, sammankallande
Helena Berlin

UG styrdokument

LET Andersson, sammankallande
Anders Dahlstedt
Nina Christoffersson
Åke Hökby
Anette Lundin
Birthe Wallin

UG ungdom

Tomas Knuutila
Bengt Hellman
Maria Hallberg
Kristina Ström

UG utbildning för förtroendevalda

Rolf-Göran Asplund, sammankallande
Kerstin Davis

Kontakt förbundskansli

Förbundskansli
Organisation
Förbundskansli
Stadgar
Förbundskansli
Organisationssekreterare

Utskottets uppgift och ansvar

Läs mer om utskottets uppgift och ansvar här.