Hundar som sitter på rad i fallande storleksordning.
Hundar som sitter på rad i fallande storleksordning.
Hundar som sitter på rad i fallande storleksordning.

Förbund

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens riksorganisation kallas förbundet och har säte i Stockholm. Brukshundklubben företräds av förbundet såväl inom som utom landet.

Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation samt medlemsorganisation i Studiefrämjandet och Svenskt Friluftsliv. Högsta beslutande organet är kongressen och det verkställande samt förvaltande organet är förbundsstyrelsen.