Bild som visar en springande belgiskvallhund/groenendael som springer i vatten.
Bild som visar en springande belgiskvallhund/groenendael som springer i vatten.
Bild som visar en springande belgiskvallhund/groenendael som springer i vatten.

Utskott

Förbundsstyrelsens utskottsorganisation

Förbundsstyrelsens (FS) utskottsorganisation är fördelad på sex (6) utskott som jobbar på delegation från FS.

I förbundsstyrelsens utskottsorganisation är ansvaret för de olika utskotten fördelat genom delegerat ansvar för olika verksamhetsområden som löper över lång tid.