Rottweiler huvud
Rottweiler huvud
Rottweiler huvud

Verkställande utskottet (VU)

Svenska Brukshundklubben

25 jun 202425 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Det verkställande utskottet (VU) utses på förbundsstyrelsens (FS) konstituerande sammanträde.

Förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt skattmästare utgör tillsammans det verkställande utskottet (VU). Till utskottet är Brukshundklubbens generalsekreterare (GS) adjungerad. Det verkställande utskottet sammanträder ca 10 gånger per år. 

Uppgift

Det verkställande utskottets uppgift är enligt delegeringsordning att samordna förbundsstyrelsens arbete och bereder vid behov ärenden till FS. Utskottet har en controllerfunktion för förbundsstyrelsens organisation inklusive förbundskansliet samt bistår förbundsordföranden som är främste företrädare för organisationen.

Verkställande utskottet 2024/2025

Förbundsordförande Christer Erixon

Christer Erixon, ordförande i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Förbundsordförande Christer Erixon

1:e vice ordförande Camilla Rönnqvist

Camilla Rönnqvist, 1:e vice ordförande i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

1:e vice ordförande Camilla Rönnqvist

2:e vice ordförande Malin Holländer

2:e vice ordförande Malin Holländer

Skattmästare - Lennart Larsson

Lennart Larsson

Skattmästare - Lennart Larsson

Ansvar och beslutanderätt

Genom delegerat ansvar har utskottet ansvar för specifika verksamhetsområden som är omfattande och som löper över lång tid.
Utskottets ansvarsområden samt beslutanderätt framgår av förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning
Arbets- och delegeringsordningen finns att läsa på sidan om utskotten.