Rottweiler huvud
Rottweiler huvud
Rottweiler huvud

Verkställande utskottet (VU)

Svenska Brukshundklubben

25 apr 202225 apr 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Det verkställande utskottet (VU) utses på förbundsstyrelsens (FS) konstituerande sammanträde.

Förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt skattmästare utgör tillsammans det verkställande utskottet (VU). Till utskottet är Brukshundklubbens generalsekreterare (GS) adjungerad. Det verkställande utskottet sammanträder ca 10 gånger per år. 

Uppgift

Det verkställande utskottets uppgift är enligt delegeringsordning att samordna förbundsstyrelsens arbete och bereder vid behov ärenden till FS. Utskottet har en controllerfunktion för förbundsstyrelsens organisation inklusive förbundskansliet samt bistår förbundsordföranden som är främste företrädare för organisationen.

Verkställande utskottet 2021/2022

Förbundsordförande Piia Nora

Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare för briard, ledamot i Svenska Briard- och Picardklubbens AG för Avel & Hälsa, Provledare Patrullhund Hemvärn, Hundbefäl.
Brinner för: Människor och kommunikation samt sunda hundar.
Vad du inte visste: Tävlat inofficiellt i vallning, åker gärna MC och är orädd för spindlar. Har stor passion för att laga god mat.

Piia Nora Svenska Brukshundklubbens förbundsordförande

Bildtext: Förbundsordförande Piia Nora

1:e vice ordförande Anneli Hultman

Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Adjungerad till utskottet för avel och hälsa och sitter i styrgruppen för specialsök. Instruktör och provledare IGP. Tävlingsansvarig i Sk Gefle och revisor i Schäferdistrikt Gävleborg och Sk Gefle.
Brinner för: Problemlösning. strategi och utveckling.
Vad du inte visste: Kan fortfarande gå ned i spagat.

 Anneli Hultman Svenska Brukshundklubbens 1:e vice ordförande

Bildtext: 1:e vice ordförande Anneli Hultman

2:e vice ordförande Barbro Olsson

Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ordförande i Kopparbergs Brukshundklubb, revisor i Närkedistriktet, instruktör, tävlingsledare bruks & lydnad, ringsekreterare och utbildare av ringsekreterare.
Brinner för: Objektiv hundavel, tydlighet, civilkurage, respekt för varandra även om man inte tycker lika.
Vad du inte visste: För mig att veta och för er att komma på.

Barbro Olsson Svenska Brukshundklubbens 2:e vice ordförande

Bildtext: 2:e vice ordförande Barbro Olsson

Skattmästare Lars Carlborg

Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för Hofors Brukshundklubb och Gävleborgsdistriktet. Tävlingsledare inom bruks och lydnad samt domare i bruks. 
Brinner för: Att arrangera bra tävling från klubbtävlingar till SM. Att varje satsad krona av centrala medel ger en större återbetalning ute i klubbar och distrikt.
Vad du inte visste: Min högsta tävlingsmerit är bortlottning i elitspår på Hedemora-Säters Brukshundklubb. När min fru kommer hem på lunch står lunchen på bordet.

Lars Carlborg Svenska Brukshundklubbens skattmästare

Bildtext: Skattmästare Lars Carlborg

Utskottets ansvar och beslutande- rätt

Genom delegerat ansvar har utskottet ansvar för specifika verksamhetsområden som är omfattande och som löper över lång tid.

Utskottets ansvarsområden samt beslutanderätt framgår av förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning

Arbets- och delegeringsordningen finns att läsa på sidan om utskotten.