Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Utskottet för samhällsnytta

02 jul 202402 jul 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för samhällsnytta ansvarar för tjänstehundsverksamhet inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Peter Lind Sammankallande
Peder Nimrodsson Patrullhund
Malin Holländer Patrullhund
Ingrid Jansson Räddningshund
Thomas Ericson Räddningshund
Linda Jansson Räddningshund
Mona Brantlind Adjungerad
Jöran Wikbladh Adjungerad

Utskottsgrupper och sammankallande

Malin Holländer UG huvudmannaskap patrullhund
Carola Nilsson UG information patrullhund
Seved Andersson UG ungdom patrullhund
Ola Eriksson UG kvalitet patrullhund
Sven Börje Persson UG FM-mästerskap patrullhund
Ingrid Jansson UG utbildning räddningshund
Gullvi Gullander UG prov räddningshund
   

Kontakt på förbundskansliet

Förbundskansli
Tjänstehund

Utskottet ansvarar för

 • Att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov patrullhundar och räddningshundar
 • Utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier
 • Uttagning, utbildning och prov av patrullhund- och räddningshundar
 • Information om tjänstehunden i samhället
 • Information om Svenska Brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation
 • Rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning
 • Information och introduktion av ungdomar till tjänstehunds ungdomsverksamhet
 • Tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för SM/DM för tjänstehundar
 • Förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar
 • Utveckla former för arbetsprov
 • Etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar
 • Aktivt arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig
 • Dialogisera med uppdragsgivande myndigheter för att fastställa aktiviteter, mål och ekonomiska ramar
 • Tillsätta utskottsgrupper och sammankallande samt fastställa utskottsgruppers beslut och förslag på deltagare i grupperna, för slutligt fastställande av FS