Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Utskottet för samhällsnytta

21 jun 202221 jun 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för samhällsnytta ansvarar för tjänstehundsverksamhet inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Martina Bach

Sammankallande

Peder Nimrodsson

Patrullhund

Malin Liljesson

Patrullhund

Ingrid Jansson

Räddningshund

Thomas Ericson

Räddningshund

Linda Jansson

Sjöräddningshund

Mona Brantlind

Adjungerad

Jöran Wikbladh

Adjungerad

Utskottsgrupper och sammankallande

Mona Brantlind UG utveckla tjänstehund
Malin Liljesson UG huvudmannaskap patrullhund
Carola Nilsson UG information patrullhund
Magnus Sunnervik UG ungdom patrullhund
Sven Börje Persson UG FM-mästerskap patrullhund
Mona Brantlind UG utbildning räddningshund
Gullvi Gullander UG prov räddningshund
Linda Jansson UG sjöräddningshund

 

Kontakt på förbundskansliet

Förbundskansli
Tjänstehund

Utskottet ansvarar för

 • Att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov patrullhundar och räddningshundar
 • Utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier
 • Uttagning, utbildning och prov av patrullhund- och räddningshundar
 • Information om tjänstehunden i samhället
 • Information om Svenska Brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation
 • Rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning
 • Information och introduktion av ungdomar till tjänstehunds ungdomsverksamhet
 • Tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för SM/DM för tjänstehundar
 • Förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar
 • Utveckla former för arbetsprov
 • Etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar
 • Aktivt arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig
 • Dialogisera med uppdragsgivande myndigheter för att fastställa aktiviteter, mål och ekonomiska ramar
 • Tillsätta utskottsgrupper och sammankallande samt fastställa utskottsgruppers beslut och förslag på deltagare i grupperna, för slutligt fastställande av FS