hund med tennisboll
hund med tennisboll
hund med tennisboll

Utskottet för hundägarutbildning

21 sep 202221 sep 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för hundägarutbildning ansvarar för utveckling och förvaltning av utbildningar för lärare, instruktörer och hundägare. Utskottet ansvarar också för avtalsinstruktörer inom organisationen.

På den här sidan presenteras ledamöter i utskottet och tillhörande utskottsgrupper. Längst ner på sidan finns protokoll från utskottet för innevarande och föregående år. Om du vill se äldre protokoll, kontakta kansliet.

Ledamöter i utskottet

Carin Josefsson Sammankallande
Åsa Almgren UG Naturbruk
Johanna Jervgren UG Allmänlydnad
Carina Norberg UG Rallylydnad
Lena Funseth Norberg UG Specialsök
Carina Andersson Bruks och tävlingslydnad
Annelie Damberg Avtalsinstruktörer
Jenny Fritzon Friskvård

Utskottsgrupper

UG Bruks/tävlingslydnad

Carina Andersson

 

UG Allmänlydnad

Johanna Jervgren

Marie Lillerskog

Lena Sundlöf

 

 

UG Rallylydnad:

Carina Norberg

Lotta Sundström

Maria Soneson

 

UG Avtalsinstruktörer:

Annelie Damberg

 

UG Specialsök:

Lena Funseth Norberg

Maria Gabrielsson

Ingela Thorsell

Thomas Gutenlöv

 

UG Naturbruk:

Åsa Almgren

Maria Norrbom

Susanne Nyström

Kerstin Hjelm

 

UG Friskvård

Jenny Fritzon

Kontakt förbundskansli

Förbundskansli
Hundägarutbildning

Utskottet ansvarar för

 • pedagogiskt utvecklingsarbete och omvärldsbevakning av den kynologiska utvecklingen
 • att arrangera utbildning av lärare
  - lärares uppgift är att utbilda instruktörer på distrikt och lokalklubb
  - instruktörers uppgift är att utbilda hundägare på lokalklubb
 • att Brukshundklubbens utbildare ges möjlighet att utveckla sig genom centrala arrangemang i form av symposier, seminarier och liknande
 • att sprida information om Brukshundklubbens hundägarutbildning på alla nivåer, internt och externt
 • att utveckla och förvalta kursplaner för hundägare, från valpkurser till fortsättningskurser och alla olika typer av kurser som motiverar hundägare till att vara aktiva i Brukshundklubben
 • att utveckla och förvalta kursplaner för instruktörsutbildningar inom alla verksamhetsområden somligger i linje med Brukshundklubbens mål
 • att marknadsföra våra utbildningar i syfte att stärka varumärket
 • utveckling av konceptet Avtalsinstruktör/lärare
 • att samarbeta med SKK:s specialklubbar och Sveriges Hundungdom inom utskottets verksamhetsområde
 • att samarbeta med Studiefrämjandet

Delegerad beslutanderätt

 • auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde
 • fastställa utbildningsplaner och bestämmelser inom utskottets verksamhetsområde
 • besluta i besvärs och dispensområden inom utskottets verksamhetsområde