hund med tennisboll
hund med tennisboll
hund med tennisboll

Utskottet för hundägarutbildning

10 jul 202410 jul 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för hundägarutbildning ansvarar för utveckling och förvaltning av utbildningar för lärare, instruktörer och hundägare. Utskottet ansvarar också för avtalsinstruktörer inom organisationen.

På den här sidan presenteras ledamöter i utskottet och tillhörande utskottsgrupper. Längst ner på sidan finns protokoll från utskottet för innevarande och föregående år. Om du vill se äldre protokoll, kontakta kansliet.

Ledamöter i utskottet

Titti Godén Sammankallande
Annelie Karlsson Karjalainen Vice sammankallande
Johanna Jervgren UG Allmänlydnad
Arne Jonsson UG Avtalsinstruktörer
Carina Andersson UG Bruks och tävlingslydnad
Jenny Fritzon UG Friskvård
Carina Norberg UG Rallylydnad
Lena Funseth Norberg UG Specialsök

 

Utskottsgrupper

UG Allmänlydnad

Johanna Jervgren
Marie Lillerskog
Lena Sundlöf

UG Avtalsinstruktörer

Arne Jonsson

UG Bruks/tävlingslydnad

Carina Andersson
Annelie Damberg

UG Friskvård

Jenny Fritzon

UG Naturbruk

Sammankallande - vakant
Maria Norrbom
Susanne Nyström

UG Patrullhund 

Vilande

UG Rallylydnad

Carina Norberg
Lotta Sundström
Maria Soneson

UG Specialsök

Lena Funseth Norberg
Maria Gabrielsson
Ingela Thorsell
Thomas Gutenlöv

 

 

Kontakt förbundskansli

Förbundskansli
Hundägarutbildning

Utskottet ansvarar för

 • pedagogiskt utvecklingsarbete och omvärldsbevakning av den kynologiska utvecklingen
 • att arrangera utbildning av lärare
  - lärares uppgift är att utbilda instruktörer på distrikt och lokalklubb
  - instruktörers uppgift är att utbilda hundägare på lokalklubb
 • att Brukshundklubbens utbildare ges möjlighet att utveckla sig genom centrala arrangemang i form av symposier, seminarier och liknande
 • att sprida information om Brukshundklubbens hundägarutbildning på alla nivåer, internt och externt
 • att utveckla och förvalta kursplaner för hundägare, från valpkurser till fortsättningskurser och alla olika typer av kurser som motiverar hundägare till att vara aktiva i Brukshundklubben
 • att utveckla och förvalta kursplaner för instruktörsutbildningar inom alla verksamhetsområden somligger i linje med Brukshundklubbens mål
 • att marknadsföra våra utbildningar i syfte att stärka varumärket
 • utveckling av konceptet Avtalsinstruktör/lärare
 • att samarbeta med SKK:s specialklubbar och Sveriges Hundungdom inom utskottets verksamhetsområde
 • att samarbeta med Studiefrämjandet

Delegerad beslutanderätt

 • auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde
 • fastställa utbildningsplaner och bestämmelser inom utskottets verksamhetsområde
 • besluta i besvärs och dispensområden inom utskottets verksamhetsområde

Utskottets protokoll