Liggande Corgi
Liggande Corgi
Liggande Corgi

Utbildningsansvarig

20 feb 202420 feb 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Samlad information för dig som är utbildningsansvarig i ditt distrikt. Den här sidan vänder sig till dig som är utbildningsansvarig i ditt distrikt. Nedan hittar du information om vad uppdraget innebär.

Utbildningsansvarig, distrikt

Du som är utbildningsansvarig i distriktet ansvarar för:

Verksamhetsplanering

 • Upprätta verksamhetsplan och budget.
 • Upprätta verksamhetsberättelse inför årsslut.

Information, samordning och stöd till lokalklubbar

 • Sprida information från centrala hundägarubildningsgruppen till lokalklubbar.
 • Stimulera och stödja lokalklubbars hundägarutbildning i den omfattning som fordras, samt vara behjälplig i olika frågor.
 • Fungera som samordnare av utbildning inom distriktet, exempelvis gällande instruktörsutbildning eller specialkurser.
 • Inhämta information från lokalklubbar och lyfta fram viktiga frågor till centrala hundägarutbildningen. 

Arrangera möten med klubbarnas hundägarutbildningsgrupper

 • Arrangera möten för klubbutbildningsledare 1-4 gånger per år. Dessa träffar hålls i syfte att sprida information och byta erfarenheter. Utbildningsbehovet i klubbarna inventeras för att ligga till grund för planering och eventuell samordning av utbildningar inom distriktet.
 • Inventera huruvida klubbarna lyckas ta emot alla som vill gå hundägarutbildning och arbeta för att platser ska erbjudas alla som önskar.

Centrala konferenser för distriktens hundägarutbildning

 • Delta i centrala konferenser som arrangeras för distrikten.
 • Delta i dialogmöten med ledamot i utskottet för hundägarutbildning.

Instruktörsutbildning

 • Arrangera, alternativt samordna instruktörsutbildning vid önskemål eller behov.
 • Arrangera, alternativt samordna specialkurser inför instruktörsutbildning vid önskemål och behov.
 • Administrera instruktörsutbildning i följande:
  • Lagerhålla bevis och märken vilka beställs från kansliet.
  • Utse examinatorer i samråd med kursansvarig till instruktörsexamination.
  • Skriva under instruktörscertifikat/bevis.
  • Skicka bevis och märken till kursledare som håller instruktörsutbildning.

Vidareutbildning för instruktörer och lärare

 • Inventera behov av instruktörsutbildning inom distriktet. 
 • Arrangera vidareutbildning av instruktörer och lärare på lokalklubbar och i distrikt.
 • Arrangera symposier och liknande mötesplatser för att stimulera till vidareutveckling.

Centrala utbildningar

 •  Anmäla, prioritera och rekommendera deltagare till lärarutbildning. Rekommendationen skall vara protokollförd i distriktsprotokoll.
 • Anmäla prioritera och rekommendera deltagare till övriga centrala utbildningar.

Samarbete med Studiefrämjandet

 • verksamhetsplanering.
 • administrativa möjligheter.
 • pedagogisk kompetens. 

Dialogmöten

med utskottet för hundägarutbildning

Dialogmötesgrupper:

Carina Andersson: Skaraborg, Småland och Sörmland

Anneli Damberg: Halland, Stockholm och Uppland

Lena Funseth: Blekinge, Skåne och Västmanland

Johanna Jervgren: Gävleborg, Västra och Östergötland

Carina Norberg: Mellannorrland, Närke, Värmland-Dal, Dalarna, Gotland och Övre Norrland