GDPR
GDPR
GDPR
SBK logo Skövde BK

SBK Skaraborgs Distrikt

GDPR

Skövde Brukshundklubb

14 aug 202314 aug 2023

Skövde BrukshundklubbSkövde Brukshundklubb

GDPR Skövde Brukshundklubb

Om personuppgiftsbehandling enligt GDPR, inom Skövde Brukshundklubb.

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa om hur Skövde Brukshundklubb behandlar dina personuppgifter.

Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter i Skövde Brukshundklubb (Skövde BHK).

Som medlem, deltagare, förtroendevald, med mera, i Skövde BHKs aktiviteter godkänner du att Skövde BHK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att vi i Skövde BHK ska kunna verka i enlighet med våra mål och stadgar.

Vid anmälan till olika aktiviteter med mera, kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av Skövde BHKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Skövde BHK informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald etc. om att vi lagrar dina personuppgifter.

Rutiner

Information om Skövde BHKs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar.

Varför och i vilket syfte lagrar vi personuppgifter?

Skövde BHK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter, godkänner du att Skövde BHK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Skövde BHK:s berättigade intresse som rättslig grund.

I samband med Skövde BHKs aktiviteter registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter, som vi efterfrågar, via olika typer av anmälningsformulär. 
Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. 
De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar, är de uppgifter som lagras.

Vi lagrar även personuppgifter i Svenska Brukshundsklubbens medlemsregister och Svenska Brukshundklubbens tävlingsregister.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till Skövde BHK, såsom utskick och kontakt inom organisationen. 
Vi använder informationen som lagras, om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald i olika sammanhang.
Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, tävlingsstatistik, medlemsvärvning och annat som kan vara i organisationens intresse.

Personuppgifterna kan komma att användas för informationsutskick från Skövde BHK.

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument, kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhets-berättelsen från årsmöte.

Personuppgifter lämnas även till Studiefrämjandet, som underlag för deras bidrag till klubben.

När lagrar vi personuppgifter?

Skövde BHK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap eller när ett resultat för din hund skickas in till Svenska Brukshundklubben.
När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar.
De uppgifter som vi samlar in, är de uppgifter som vi lagrar.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?

Skövde BHK lagrar personuppgifter på våra datorer, i molntjänster, och i fysiska arkiv (fysiskt pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behöriga personer, d v s styrelsemedlemmar, andra förtroendevalda och funktionärer.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Skövde BHK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i Skövde BHKs register. Lagringstiden varierar.

En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap, raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde.

Personuppgifter i styrelseprotokoll raderas inte, då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid, beroende på uppgiften.

Bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år, i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Hantering av bildmaterial, inom Skövde BHK

Bilder från våra kurser eller annan verksamhet i klubben, kan publiceras på Skövde BHKs hemsida och Facebook-sida.  Dessa bilder har alltid tagits med muntligt personligt godkännande från den avbildade.  De personer som inte vill vara med på bild, respekterar vi alltid till fullo. Skövde BHK publicerar enbart ut bilder som är till fördel för den avbildade personen och bilder som är relevanta för just det ändamålet som bilden avser.

Kontakt med Skövde BHK angående GDPR.

Om du har frågor som rör dina egna personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta styrelseordföranden inom Skövde BHK. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa Skövde BHKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Skövde BHK:s intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

I övrigt hänvisas till den generellt gällande GDPR-hanteringen inom Svenska Brukshundklubben.

Skövde BHK:s verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut.

När förändringar sker, som medför att Skövde BHK behöver anpassa hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering.

Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.