Mallekille som sitter fint
Mallekille som sitter fint
Mallekille som sitter fint
SBK logo Skövde BK

SBK Skaraborgs Distrikt

Medlemsinfo

Skövde Brukshundklubb

22 nov 202322 nov 2023

Skövde BrukshundklubbSkövde Brukshundklubb

Medlemsinfo November

Medlemsinfo för november månad 2023, från Skövde Brukshundklubb.
NOVEMBER är oftast en riktig ”ruskmånad” i väntan på december med alla dess helger. Det har i år t o m varit snö i luften. Trots det så har vi sett trogna hundekipage som tränar ute på våra klubbplaner. Härligt! För att muntra upp er lite extra i novembermörkret så fokuserar vi här i Medlemsinfo november, på våra yngre medlemmar!
Enligt SBK så är man ungdomsmedlem upp till 25 år.
Inom den kategorin har vi ca 8% av våra medlemmar. Töjer vi lite på ungdomsbegreppet upp till 35, så har klubben de senaste två åren haft 20% av sina medlemmar i denna grupp. Så det finns ungdomar i vår klubb.
Klubbens mål i vår verksamhetsplan är, citat: ”att öka andelen aktiva ungdomsmedlemmar i klubben. Där målet med de riktade aktiviteterna är att andelen ungdomsmedlemmar i klubben ökas med lägst 10% årligen, inom en 5 årsperiod.” slut citat.   Har du som medlem och särskilt du som är s k ungdom, funderingar runt vad du vill få ut ytterligare från din klubb och hur vi kan jobba tillsammans mot målet, så hör gärna av dig direkt till någon av oss i styrelsen. Klarar vi inte att svara direkt, så för vi det vidare till dem som praktiskt berörs av idén. 

PRESENTATION AV ETT FRAMGÅNGSRIKT UNGDOMSEKIPAGE I VÅR KLUBB 

Hanna Andersson med Ullhedens Fabulous Freya. Bl a SM vinnare två år i rad på Ungdoms SM, i grenen Bruks Spår. 
STORT GRATTIS HANNA !
Vi hoppas förstås att du vill representera vår klubb i många år framöver!
Vad har hänt.Hanna Andersson med sexåriga Kelpin Ullhedens Fabulous Freya (Dutchess) har de två senaste åren vunnit bruks-SM för ungdomar i spårhundsgruppen. Ekipaget kom även på en hedrande bronsplats i lydnadskklass 1, både 2022 och 2023. Ungdoms-SM arrangeras varje år för medlemmar inom Svensk Hundungdom. Organisationen fungerar som ungdomsförbund åt Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben.
Hannas intresse för hund. Hannas genuina intresse inom området hund startade tidigt. Redan som sexåring blev hon medlem i Skövde Brukshundklubb! Förutom träning och tävling med hund, har Hanna ett stort intresse för  avel, där hon idag är uppfödare av raserna Dansksvensk gårdshund och Australien Kelpi.,När det var dags för gymnasiestudier tog Hanna beslutet att satsa ännu mer på hundintresset och sökte sig till ForshagaAkademins Hundsportgymnasium, där hon bl a utbildade sig till lydnadsinstruktör inom SBK.
Utbildning, träning och tävling. Agilitygrenen blev inkörsporten, där Hanna och Skipper blev klubbmästare 2010. Hanna endast 8 år gammal. Se nedan foto.

Träning får jag jobba med kontinuerligt, säger Hanna.
Med Dutchess och hennes dotter Mini blir det tre till fyra gånger i veckan. Framför allt inom lydnad och bruks. Kontinuerlig träning med variation, är nyckeln till vår framgång.
Hannas tips till klubben. Skövde Brukshundklubb är en fantastisk brukshundklubb, konstaterar Hanna, men den skulle kunna marknadsföras mer. Exempel på det är att ha mer uppstyrda träningar för medlemmarna, skapa ett evenemang på Facebook för att få ut informationen tydligare och i god tid. Klubben bör även kunna bjuda in duktiga externa tränare till klubben för att locka fler medlemmar, både att träna för, men även föreläsningar mm.
Det skulle även vara roligt att finna former för att locka och engagera fler ungdomar att bli medlemmar i vår klubb och skapa engagemang genom att exempelvis efterfråga vad medlemmarna vill ha från sin klubb. En brukshundklubb där vi som medlemmar kan nyttja varandras kunskaper och erfarenheter är en fantastisk tillgång för oss hundintresserade, avslutar Hanna.

SVERIGES HUNDUNGDOM (SHU).
Vill du veta mer om vad den organisationen jobbar med så gå in på deras hemsida. Du kan söka den direkt på Sveriges Hundungdom eller gå in via vår klubbhemsida www.skovdebk.se där du skrollar ner på första sidan till bilden för Sveriges Hundungdom. Just nu har SHU på gång två aktiviteter, dels Rundan, en friluftsaktivitet som vänder sig till dig som är mellan 6 och 25 år med fokus på natur, hälsa och röst och dels en ledarutbildning som startar efter årsskiftet som kanske även kan vara av intresse för några av våra instruktörer inom SBK.

FRÅN SENASTE MEDLEMSMÖTET, STYRELSE o KOMMITTÉER.
Styrelsen vill tacka er medlemmar som kom till medlemsmötet senast.  Det blev ett bra möte med flera goda idéer, där samtliga mötesdeltagare var delaktiga i vår ”bikupa”. Era förslag kommer vi att fördela i klubben och ta med i arbetet under nästa år.    Tack även till Johnny som informerade om IGP sporten. (Internationale Gebrauchshunde Prüfungs-ordnung.) En internationell tävlingsform som består av många olika grenar, där du kan tävla i hela världen.    Ser även fram emot fler deltagare på nästa medlemsmöte. Så medlemmar, kom till våra möten och gör era idéer hörda så vi kan föra klubben framåt. Vårt nästa medlemsmöte blir årsmötet i slutet av februari. Vi hade från början tänkt att återinföra den klassiska julpromenaden som var ett populärt arrangemang i Skövde BK. Men pga för lite ”personal” i år, så får vi satsa på att återinföra detta nästa jul. Hör av dej till Pelle om du vill vara med och anordna denna tradition nästa år.
Vi håller även på att undersöka intresset hos er medlemmar för att införa Hoopers på vår meny inför våren. Kommer mer info om detta på vår hemsida, så håll utkik där..    Förslag på klubbkläder kommer i början på nästa år så håll utkik på hemsidan om du är intresserad.           Vinterträning inomhus. Frågan har kommit upp om det finns intresse hos vår medlemmar för inomhusträning i vinter. Om du är intresserad eller har idéer till hur det kan ske, så hör av dig snarast till Pelle T. 

Tävlingskommittén rapporterar att årets sista tävling är genomförd. Det var en lydnadstävling som genomfördes i klasserna; startklass och lydnadsklass 2. Allt flöt på och de tävlande verkade nöjda. Tävlingsledare fick vi låna från Billinge Brukshundklubb.Stort tack till Billingeklubben! Lydnadsklasserna Klass 2 o 3 fick ställas in p g a för få anmälda ekipage.

INFO FRÅN VALBEREDNINGEN
Valberedningen har (som vanligt) lagt ner ett stort jobb med att få fram förslag till ny styrelse och revisorer för 2024, i vår klubb.
Stort tack sänder vi till Ninni, Ann och Anna, som även ställer upp nästa år. Informationen är utsänd till er medlemmar den 15/11 i enlighet med stadgarna.Om du som medlem vill föreslå någon annan person till styrelsen, så har du enligt stadgarna full rätt till det, men det skall ske inom vissa ramar, som du kan läsa om på vår Facebooksida Skövde Brukshundklubb, eller gå in på vår hemsida under fliken ”Om oss” och skrolla till valberedningen.

TACK ! FÖR
  ATT DU VALT ATT VARA MEDLEM I VÅR KLUBB!
Vårt gemensamma intresse - som gjort oss till medlemmar, stavas h u n d, ung som ”gammal”.Men hund är inte ett enhetlig grupp. Det finns många olika hundar och det finns många olika intressen runt hund, som det gäller för oss i klubben att samla i de aktiviteter, som vi kan erbjuda. Vi hoppas att du är nöjd med ditt val av klubb, oavsett varför du har valt att gå med i just Skövdes Brukshundklubb. 
Vår klubb är en så kallad ideell förening, där vi medlemmar driver verksamheten ideellt utan ekonomisk vinning för egen del.
Detta låter alldeles utmärkt när man ser det i text, men det ställer också motkrav på oss som medlemmar. D v s att delta/medverka i de aktiviteter som behövs för att klubben ska fungera praktiskt hela året om.I decembernumret av Medlemsinfo kommer vi att informera mer tydligt om vilka aktiviteter du som medlem kan medverka/delta i för att klubbverksamheten ska fungera smärtfritt och där vi även försöker beskriva vilken kunskap/kompetens aktiviteterna  behöver. 

                                            Och som vanligt.. Har du tankar -om eller till material- för kommande Medlemsinfo så är du alltid välkommen att kontakta någon av oss Pelle T eller Lennart S.
        -Ingen tanke eller idé är för liten eller för stor-.

I något kommande Medlemsinfo tänkte vi ägna uppmärksamhet åt våra duktiga instruktörer, som varje termin ställer upp - i ur och skur - i olika kursaktiviteter.  Ge oss gärna tips och tankar inför detta…


Missa inte... 
att du som medlem i Skövde Brukshundklubb får 10% rabatt

  i Skövdebutiken. Säg till i kassan att du är medlem i vår klubb, så får du rabatten…

 

Skövde Brukshundklubb I samarbete med

                                     

 

Medlemsinfo Oktober

   Medlemsinfo från Skövde Brukshundklubb !
                                  Oktober 2023

                     GLÖM EJ  MEDLEMSMÖTET !

Alla medlemmar är varmt välkomna till medlemsmötet den 2/11.
Hoppas att vi ses i klubbstugan denna kväll, med start kl 19.00.
Medlemsmöten är viktiga informations- och dialogtillfällen för en levande klubbverksamhet. En brukshundklubb som vår är en ideell verksamhet, som utgår från vårt gemensamma intresse för ”livet med hund” och vilar på en demokratisk grund, där varje medlem i medlemsmötet har en röst.

Årsmötet anger verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. Styrelsen har därefter under året det operativa och juridiska ansvaret driva verksamheten inom våra stadgar och fatta nödvändiga beslut löpande.
Därför är det alltid viktigt att du som medlem deltar i dessa möten för att påverka det som sker eller inte sker inom klubben. Om du inte deltar i klubbens demokratiska forum, överlåter du till andra att bestämma.
Om vi får fresta lite extra…så har Gunnar bakat något gott fika till alla som kommer !!  

FRÅN VALBEREDNINGEN
Valberedningens arbete är nu i full gång inför årsmötet och de val som behöver göras inför 2024.  VI behöver bl a en ny sekreterare eftersom Therese kommer att utbilda sig till tävlings-sekreterare och inte hinner med allt.
Känner du dig intresserad ta denna post, eller har förslag på någon du tycker är lämplig, så kontakta oss i valberedningen så snart som möjligt.
Den som tar sekreterarposten kommer att få allt stöd som behövs av Therese för att komma igång. Valberedningen består av Anna Bergman, Ann Lindberg och Ninni Sirén.
Du kan kontakta vem du vill. Kontaktuppgifter till valberedningen hittar du på vår klubbhemsida.
 
FRÅN STYRELSEN
Vid vårt senaste möte beslutades att inte sälja klubbens agillityutrustning, som just nu står oanvänd. Nyinvestering av Agilityutrustning skulle bli en stor kostnad för klubben och vi kan inte idag med säkerhet bedöma om nuvarande utrustning kan behövas i klubben under kommande verksamhetsår. 
Ett antal tävlingar är inplanerade för 2024. Inom bruks, en spår-tävling på våren och en på hösten. Inom rallylydnad en tävling under våren. Andra tävlingar kan tillkomma, men de är ej inplanerade i nuläget.
Någon form av julpromenad runt Kroksjön ska vi försöka arrangera även i år. Har du idéer, tankar eller tips, så kontakta gärna vår ordföranden Pelle Teike.

FRÅN VÅRA KOMMITTÉER
Dags att planera inför 2024 och för våra kommittéer och för dig som medlem att fundera över vilken insats DU vill göra för klubben kommande år.
Vi behöver alltid bli fler i våra kommittéer, det är ett ofrånkomligt faktum. Som ideellt driven klubb så är vi alltid helt beroende av att du som medlem ställer upp och deltar i någon del av klubbens olika aktiviteter. Och ju fler vi blir som hjälps åt, desto lättare blir det.. 
Som medlem är du självklart alltid välkommen att engagera dig i någon av våra kommittéer.
Vi har i år kommittéer benämnda: Utbildning / Kursverksamhet, Tävlingar, Rasutveckling(RUS), Tjänstehund, Kök, Område/stuga. Mer info om respektive kommitté och vad den jobbar med och dess kontaktpersoner finner du på vår hemsida. Vill du veta mer om vad just du kan bidra med, så kolla med kontaktpersonerna eller med någon av oss i styrelsen.
Gemensamt för alla kommittéer är att de alltid behöver fler medlemmar som engagerar sig i kommittéernas arbetsuppgifter. 

Dessutom går det mycket lättare lösa uppgifterna och vara engagerad, när flera medlemmar delar på de uppgifter som finns.

FRÅN TÄVLINGSKOMMITTÉN.
I oktober hade klubben årets sista tävling, vilket var en lydnadstävling med två klasser; startklass och lydnadsklass 1. Per Oscarsson var domare och Maria Kullberg från Billinge Brukshundklubb var tävlings-ledare. Trots regn och rusk kom 14 tappra ekipage till start. Annika Almqvist med Mumma stod överst på prispallen i klass 1 och Gun Johansson med Myran placerade sig på femte plats i startklassen med ett uppflyttningsresultat. Så vi ser fram emot att framöver få se Annika i klass 2 och Gun i klass 1.
Övriga som tävlade för klubben var Maria Ahlin med Wilda, Erika Tiverman med Amber, Anita Ohlson med Humle och Ann Lindberg med Lovis. Samtliga gjorde fina insatser med glada och busiga hundar.
I köket serverades det mackor och hembakt samt kokt och grillad korv. 
Tävlingskommittén vill här sända ett stort tack till alla som hjälpte till så att tävlingen kunde arrangeras på ett bra sätt !!

FRÅN TVÅ AV VÅRA TRÄNINGSGRUPPER
Förra medlemsinfot redovisade vi personsök och specialsök. Denna gången kommer turen till Rallylydnad och Skyddsgruppen.

RALLYLYDNADSGRUPPEN
Klubben har en relativt nystartad rallylydnadsgrupp som försöker träffas en kväll i veckan. Det kan vara på olika dagar beroende på när vi kan. Vem som helst i gruppen kan ta initiativ till en träning, skriver i gruppen och så hänger de som kan på. För att hitta gruppen som finns på Facebook söker du på ”Rallylydnad träningsgrupp Skövde BK”. Du kan också kontakta rallylydnadsansvarig i klubben. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Nytt för i år är att vi i klubben arrangerat ett KM i rallylydnad,  Den 5 november kommer vi att delta i Lag-DM på Tomtens Brukshundklubb. Vi i Skövde BHK har nu ett 10-tal ekipage som tävlar i rallylydnad, men du kan också vara med i gruppen för att det är en rolig aktivitet för hunden.
Vi välkomnar fler medlemmar till gruppen! 

SKYDDSGRUPPEN
Gruppen har funnits inom klubben i snart två år. Idag har gruppen en träningsfigurant som vi sliter på nästan varje vecka, när hans tjänsteschema så tillåter. Men vi försöker även utbilda andra medlemmar i gruppen att agera som figurant i olika moment.
Skyddsarbete är inte enbart att bita i en ärm vid ett överfall, utan skyddsarbetet för tävlingshundar består av en mängd olika delmoment som hunden måste klara av även när den befinner sig i en frustrerad och pressad situation.
Regler för att få delta i klubbens skyddsträning finner du på vår hemsida, så de tar vi inte upp här.

Både IGP och Svenskskydd spänner över en mängd olika del-moment, vilket kräver att vi som tränar skydds, även måste öva minst lika mycket på lydnadsdelar, personspår, personsök och uppletande. Därför träffas vi i gruppen även utanför skyddsplanen och övar på andra moment. Ibland i skogen för sök eller något fält för personspår.

Vår träningsgrupp har idag bl a en godkänd tävlingsledare inom IGP och två personer på väntelista hos distriktet för utbildning till tävlingsfiguranter samt tävlingsekipage inom svenskskyddet och en tjänstehund inom polisen.

En träningsgrupp inom skyddet är helt beroende av en duktig träningsfigurant. En person som kan läsa av vad varje hund/ekipage behöver för momentövning för att utvecklas. Antingen som tävligsekipage eller som tjänstehundsekipage.
Gruppens träningsfigurant heter Patrick och det var med honom som det hela utvecklades till den nivå aktiviteten är idag.
I höst har vi tränat företrädesvis på torsdagskvällar pga det var den kväll som flest gruppdeltagare kunde komma loss från jobben. Vi upplever inte i gruppen att vi stört den vanliga torsdags-träningen, utan tvärtom skapat lite extra liv i verksamheten dessa kvällar. 
Våra träningsplaner är stora och det finns plats för alla. 
Vill du få kontakt med gruppen så finner du kontaktuppgifter på vår klubbhemsida. 

VAD HÄNDER FRAMÖVER
Medlemsinfo november planeras att ägnas åt vår framtid -ungdomen-  Bl a en intervju med klubbens SM-vinnare på ungdomsSM Bruks, två år i rad. Har du tips/idéer på informationsmaterial med ett ungdomsperspektiv, så vill vi gärna få in det till ”redaktionen”.(Lennart o Pelle ) Vi tackar på förhand..
Eller har du andra tips,/idéer/bidrag så är du självklart alltid välkommen med dem oxå ! 

 

I samarbete med  
Ny lokal sponsor

Missa inte att du som medlem i Skövde Brukshundklubb erhåller 10% rabatt hos  DOGMAN i Skövde. 

Säg till i kassan att du är medlem i vår klubb, så får du rabatten…

 

OBS ! För att våra utskick ska komma fram till våra medlemmar är det helt avgörande att Du registrerar din korrekta mejladress i ”mina sidor”/ min profil, på SBK-hemsidan !!

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsinfo September

Skövde Brukshundklubb

VARMT TACK till dig som ställer upp i klubbens verksamhet !

Styrelsen har redan via klubbens facebooksida sänt sitt tack till alla Er klubbmedlemmar som under senaste tiden ställt upp och jobbat i våra olika aktiviteter. Några exempel i höst är; aktivitetskvällen vid klubbstugan, aktiviteten under hundens vecka, senaste bruksprovet och sist men inte minst alla ni som ställer upp i vår löpande kursverksamhet. Men kanske FB-inlägget har missats av någon, så därför sänder klubben här ytterligare ett varmt tack till dig som ställde upp och gjorde aktiviteterna möjliga. Utan dig (ingen nämnd och ingen glömd) så hade inte våra aktiviteter kunnat genomföras. Det är så det ”funkar” i en ideellt driven klubb. Vi måste alla hjälpas åt, om det skall bli nåt gjort…

                               KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 2 NOVEMBER

                      Alla medlemmar är varmt välkomna till höstens medlemsmöte.
                                             Vi ses i klubbstugan, med start 19.00. 

Exakt innehåll och dagordning kommer att presenteras framöver på såväl vår fb-sida som på vår hemsida. Men boka in kvällen redan nu och håll utkik efter innehållet !                                          
                                         
                                             RAPPORT FRÅN STYRELSEN

Vid september månads styrelsemöte beslutades följande:
1. Godkänna/tillstyrka att Patrick Lagerstedt och Simon Behrendtz genomgår utbildning till tävlingsfigurant (svenskskydd) inom SBK. Figuranter inom svenskskyddet är en bristvara inom tävlingsverk-samheten, därför är det viktigt att distrikten fortlöpande utbildar nya figuranter och att vi som klubb kan ställa upp   med lämpliga personer.                                                                              
2. Uppdra åt RUS kommittén att ta fram förslag till under vilka förutsättningar klubben kan erbjuda BPH framöver. Beslutet är taget utifrån önskemål från medlemmar, som önskar att klubben bör kunna erbjuda detta prov.
3. Tillsätta arbetsgrupp för att ta fram flerårsplan för underhållet av vår klubbfastighet. Gruppen utgörs av Pelle T, Kåre L och Lennart S.Planerat och fortlöpande underhåll är viktigt, såväl praktiskt som ekonomiskt, när man som vår klubb arrenderar en fastighet, där vi i avtal med Skövde kommun åtagit oss att väl underhålla fastigheten och bibehålla fastighetens värde. Underlag för gruppens fortsatta arbete är framtaget under 2023.        
4. Stödja tävlingskommitténs förslag till vilka tävlingar vår klubb planeras anordna 2024. Kommande års tävlingskommitté utses formellt inte förrän efter årsmötet. Styrelsen står därför tillfälligt som ansvarig för ansökan hos SBK.

                               RAPPORT FRÅN TÄVLINGSKOMMITTÉN.                     Tävlingskommittén vill passa på och tacka alla som hjälpte till och genomförde höstens spårtävling på ett bra sätt, för bruksklasserna lägre och högre. Stort tack även till våra tävlingsledare och domare.  
Sara Lundin ansvarade för spåren och Kerstin Eriksdotter för lydnadsdelen. Och slutligen ett tack till alla er tävlande som gjorde dagen möjlig !  Välkomna åter framöver!

Tidigt på morgonen samlades de nio spårhundsekipagen norr om Skövde där de flesta spår-markerna var förlagda, förutom två högreklass spår som var lagda söder om skjutfältet.
Efter lottning i den vackra höstmorgonen med lite kvardröjande dagg i gräset och nästan vindstilla, placerades alla ekipagen ut i skogen till respektive spår.

Framåt eftermiddagen när alla bruksmomenten - spår, -budföring för lkl, -uppletande för hkl, -platsliggande och lydnadsdelen var avklarade, stod så resultatet klart.  Fyra spårekipage i Lkl blev godkända. Ett ekipage i högre klass -Mallekrafts Olga med Åse Forsgren från Tidaholms Brukshundklubb, blev uppflyttad till elitklass. Vi önskar Olga och Åse all lycka till i sitt tävlande framöver. Söndagens planerade bruksprov i personsök fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda.

Nästa tävling i vår klubbs regi är en lydnadstävling den 21:e oktober, som sker ute vid klubbstugan. Kom gärna och heja på de tävlande och ta en fika…

Rallylydnads-DM. Vår klubb kommer att skicka ett lag till rallylydnads-DM den 5 november.Rallylydnadstävlingen sker hos Tomtens Brukshundklubb.Ta dig gärna dit och heja fram våra tävlande. 

                                      VÅRA TRÄNINGSGRUPPER
I detta medlemsinfo presenterar vi två av våra träningsgrupper. Fler kommer beskrivas i kommande nummer av medlemsinfo.

Specialsök.

Träningsgruppen för specialsöksekipage startade under sensommaren 2023 med att ett antal sökhundsförare inom vår klubb träffades för ett upptaktsmöte i klubbstugan. Där överenskom gruppen att försöka få till mer organiserad och återkommande träningstillfällen för ekipage som har någon form av grundutbildning/kunskap inom specialsök.Träningsgruppen - som inte har någon instruktör - består därför av ekipage med grundläggande kunskaper inom specialsök, där man tillsammans i gruppen tränar sina hundar i att finna och markera de olika gömmorna med bitar av röd kong. Gruppen försöker träffas onsdag kvällar, jämna veckor. Gruppmedlemmarna turas om att iordningställa träningsområde inför kvällens träning. Träningsområde kan läggas på väldigt olika ställen, såväl inomhus som utomhus inom Skövdeområdet. Gruppen är tacksam för att få tipspå nya ställen att öva på !
När tävlingsverksamheten inom specialsöket kommer igång senare under november i år, så är det gruppens plan att få ut så många som möjligt på olika specialsöksprov framöver.Du som är intresserad av grenen specialsök, gå gärna med i vår FaceBook-sida ( Skövde Brukshundklubb Specialsök ) Kontaktperson till gruppen hittar du på här på hemsidan under fliken aktiviteter / tränings-grupper.

Personsök
.
Sökgruppen startade för knappt tre år sedan. Några medlemmar är fortfarande kvar sen starten, andra har tillkommit och avgått.   Just nu består messengergruppen, där vi bokar våra träningstillfällen, av fjorton medlemmar.  Alla kommer förstås inte samtidigt, utan vi brukar bli fem sex stycken, vilket är lagom för ett träningstillfälle.
Varje hund tränas individuellt i sökarbetet utifrån sin aktuella nivå, men med tanke på målet - kommande bruksprov.   Gruppen har just nu både rena nybörjarhundar, och ett par hundar i högre tävlingsklass.   Erfarenheten hos förarna sträcker sig från nybörjare till SM nivå. Varje deltagare får även öva på och agera figurant, för såväl rulle- som skallmarkerande hund.
Målsättningen med gruppen, är att få ut fler gruppmedlemmar till bruksprov/tävling. 

Vi bedriver sökövningar utifrån ett positivt förhållningssätt för hunden och anpassar tränings-upplägget till gällande tävlingsreglemente och aktuell domarbedömning.   Vi fikar förstås -även när det regnar- och försöker genom öppet samtal i gruppen, komma fram till vad som fungerar bra för ett ekipage och vad som kräver mer övning.
Är du intresserad av bruksprov i personsök, så kontakta gärna någon i gruppen.
Kontaktuppgifter ser du här på klubbens hemsida under fliken aktiviteter o träningsgrupper. 

                                              VAD HÄNDER FRAMÖVER                                                 Glöm inte att löpande hålla koll på klubbens hemsida, där vi försöker hålla kommande aktiviteter aktuella. Kolla även almanackan på hemsidan, så att du inte missar någon aktivitet.   Tips. Föreläsning om nya tävlingsformen Specialsök 19 /10   Kl. 19.00 i klubbstugan. Kom och lyssna o fika.
Anmäl dig senast den 9/10 till dhuksbkskaraborg@gmail.com 

                                               TORSDAGSTRÄNINGAR                                                           Nu har det varit några träningstillfällen sen förra medlemsinfot. Kan bara säga att det finns plats för fler träningsekipage på torsdagskvällarna…  Skyddsgruppen övar på lilla planen, men stora träningsplanen har varit väldigt ensam…

I höst är ingen instruktör närvarande på torsdagskvällarna, men känner du dig osäker på något när du kommer ut, så fråga någon i skyddsgänget. Alltid är det någon i det gänget som kanske kan hjälpa dig.   Någon i skyddsgruppen försöker iklä sig den gula ”info-västen” för att stödja / informera nya och villrådiga. Så ser du någon med den på, så fråga på…
Även om skyddshundarna skäller en del, så är alla medlemmar självklart välkomna att träna på den andra planen.  Det finns plats för alla !       

                                                        BRUKS-SM                                                               Förra månaden, önskade vi lycka till och höll tummarna för Sara Lundin och Utterlyans Wimza, som skulle delta på årets bruks-SM i spårgruppen. Tydligen höll ni medlemmar riktigt hårt, för Sara och Utterlyans Wimza vann SM i spår 2023. Dessutom med det bästa lydnadsresultatet någonsin på ett SM.
Stort grattis till er båda !!    

                                                       ....................

Ny lokal sponsor !
Missa inte att du som medlem i Skövde Brukshundklubb erhåller 10% rabatt hos DOGMAN i Skövde.   Säg till i kassan att du är medlem i vår klubb, så får du rabatten…

Tack för denna gång !     September har så här långt bjudit på bra träningsväder i vår landsända. Kiruna har dock redan fått snö och kan så smått förbereda draghundsäsongen, men vi här nere klarar oss sannolikt ännu några månader utan den vita varan.. Så åk ut till klubben och nyttja de fina gräsplanerna och parkourbanan för lite träning, innan kung bore slår till….
Har du material/ info / tankar som du vill tipsa om till kommande medlemsinfo, så hör av dig till Pelle Teike eller Lennart Strömberg.  Mejladresser finner du här på klubbens hemsida under fliken Om oss o styrelse.

 

Medlemsinfo Augusti

Skövde Brukshundklubb

Medlemsinfo från Skövde Brukshundklubb !  AUGUSTI 2023
Välkommen åter efter en förhoppningsvis skön semester eller sommarlov. 

Även du med semester hela året om är naturligtvis även välkommen åter…
Klubben har sen julinumret glädjande nog begåvats med nya medlemmar. Dessa får här ett särskilt välkommen och vi hoppas att klubben kan möta era behov av hundträning.
Vi hade gärna redovisat våra nya medlemmar här också, men pga GDPR-regler så kan vi inte göra det, utan särskilt tillstånd från var och en av er.  Så det får bli ett gemensamt - Välkommen.

           HUNDENS VECKA 2023.  Hundens vecka är ett samarbetsarrangemang mellan Studiefrämjandet, Sveriges Hundungdom, Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben och anordnas vecka 37 i september.
Mer info om vad som händer i landet kan du läsa om på bl a Studiefrämjandets hemsida.
Där kan du kolla på föreläsningar och roliga aktiviteter för både hundägare och hundar runt om i hela Sverige.
Planering av vår egen klubbs aktiviteter inför hundens vecka har pågått under sommaren.  
Vår aktivitet kommer att ske ute på klubben den 14 / 9.  Kl 18.00 startar aktiviteterna…
Programmet för kvällen hittar du under ”Skövde Brukshundklubb” på Facebook och på vår nya hemsida.

            UNGDOMS - SM. Vår medlem Hanna Andersson har gjort fantastiskt bra resultat på ungdoms-SM med sin hund Duchess. SM-Guld i bruks spår, SM-Brons tävlingslydnad och SM 4:a i rallylydnad.Vi bugar och grattar Hanna och Duchess för deras gemensamma framgångar. 

            HÖSTENS KURSER.  Missa inte att gå in på vår nya hemsida och anmäla dig till någon av våra kommande kurser. Det finns kurser som startar redan i augusti. Så håll koll!  Berätta gärna även för andra hundägare om våra kurs- och träningsmöjligheter.

            PARKOURBANAN.  Är nu klar att använda. Instruktör kommer att finnas på plats vid hundens dag den 14 september.

            TORSDAGSTRÄNINGAR.  I höst kommer ingen instruktör vara tillgänglig på torsdagskvällarnas allmänträning.  Skyddsgruppen planerar - av praktiska skäl för de i gruppen som jobbar - att träna på torsdagskvällar. 

Någon i gruppen kommer ha den gula ”infovästen” för att stödja / informera nya och villrådiga.  Vi hoppas på detta sätt locka fler medlemmar även ut till allmänträningen på torsdagar. Även om skyddshundarna skäller en del, så är alla självklart välkomna att träna..Det finns plats för alla !

                  MEDLEMSMÖTE I HÖST.  Höstens medlemsmöte är framflyttat till 2/11 pga att många andra aktiviteter redan är inplanerade  under september. 

                  FRÅN STYRELSE O KOMMITTÉER.  Två nya funktionärer har tillkommit i vår klubb. Anna Bergman är nu godkänd patrullhundsinstruktör inom hemvärnet och Johnny Berg har blivit godkänd tävlingsledare inom IGP grenarna. Styrelsen önskar Anna och Johnny all lycka inom respektive uppdrag.
Beslut fattade av styrelsen sen sist:
1.Inköp av wifiutrustning och internetabonnemang i klubbstugan. Nu fungerar wifit i   stugan… 2.Godkänna/förorda att Johnny Berg utbildar sig till tävlingsledare inom IGP. 3. Skänka en begagnad hundlatrinbehållare till Hökensås Caravan club.  4.Uppdra åt RUS-kommittén att se över möjligheten för vår klubb att erbjuda BPH.  5.Aktivitetskväll den 11 september från 17.00, där vi hoppas på god uppslutning.  6.Utse arbetsgrupp för att jobba fram en underhållsplan för vår fastighet Lövsjötorp. Arbetsgruppen utgörs av Per-Anders Teike, Kåre Lögdlund och Lennart Strömberg.  7.Pga flera olika inplanerade aktiviteter inom klubben under september, flyttas nästkommande medlemsmöte till den 2 november. Kl. 19-21.  8. Klubbens hydrofor- och reningsanläggning ska försäljas.

                BRUKSPROVET 16-17/9 .  Medhjälpare vid vårt bruksprov i september behövs inom flera områden. Ta chansen att vara en aktiv medlem. Det är både kul, inspirerande och lärorikt. Anmäl dig till Ninni Sirén Blomgren. Mejl : ninni.siren@yahoo.se  eller Tel : 070-286 47 60        

                VÅRA TRÄNINGSGRUPPER.  I nästa medlemsinfo kommer vi att presentera våra träningsgrupper lite mer ingående. Idag finns träningsgrupper bl a inom : Rallylydnad, personsök, skydd och specialsök. Grupperna har eller håller på att bygga unika Facebooksidor, där du kan bli medlem och hålla dig informerad om vad som händer i gruppen. Kolla på nya hemsidan, under ”aktiviteter” så finner du våra träningsgrupper med kontaktpersoner och FB grupper.

                 BRUKS-SM. Bruks-SM genomförs i år den 25-27/8 i Lindesberg. Vår klubb representeras denna gång av Sara Lundin med Wimza i spårhundsgruppen. 
Vi håller alla våra 640 tummar för att hon kommer på pallen! 

                Kontaktnät för medlemsinfot..  Vi startade så smått i juli utifrån styrelsen. Nu i augusti tillkom kommittéordförandena och inför nästa medlemsinfo lägger vi till träningsgruppernas kontaktpersoner. Har du tankar om andra som bör ingå i kontaktnätet för att skapa ett medlemsinfo, så mejla Lennart eller Pelle.

Njut av augustislutet o träna på…  Har du material/ info / tankar som du vill få med i ett kommande månadsinfo, så hör av dig till Pelle Teike eller Lennart S.  Mejladresser finner du på nya hemsidan.Nästa medlemsinfo planeras nå dig i mitten på september.
OBS. Får du detta info som sms, så gå in på din medlemssida och ange din mejladress, så blir det lättare att läsa infot och till lägre kostnad för klubben….

Medlemsinfo Juli

Medlemsinfo från Skövde Brukshundklubb !
JULI 2023
Hej alla medlemmar inom Skövde Brukshundklubb.
Hoppas att ni alla har en skön julisommar. Här får Du klubbens första digitala medlemsinfo vilket går ut till alla medlemmar, som registrerat sin mejladress i medlemsregistret/mina sidor.
Enligt årsmötets beslutade mål nr 4 i vår verksamhetsplan, skall vi i klubben ha: ”tillgänglig information för alla medlemmar”.
Vi är inte riktigt där ännu, men på god väg. Vi har hittills haft information via vår hemsida och facebooksida, samt via våra medlemsmöten. Alla dessa informationssätten har sina fördelar och begränsningar.
För att ytterligare söka bredda informationsutbudet till dig som med-lem - utan att öka klubbens omkostnader - testar vi även att via mejl sända ut information direkt till dig.
Denna info är enbart tänkt att komplettera vår info på hemsidan och facebook. Vi tänker oss en testperiod för detta korta medlemsinfo, fram till höstens medlemsmöte, där vi kan diskutera om ni som medlemmar fortsättningsvis vill nås av månadsinfo eller ej.
Viktigt är dock att du som medlem anger din mejladress i medlems-registret/mina sidor. annars missar du denna info.
                                  Händelser i sommar ?
Lindjaxlägret genomfört för tolfte gången. Ett kennelläger, men där medlemmar från vår klubb ansvarar för det praktiska arrangemanget.
Lägret som hade ett 30-tal ekipage i år, gavs omdömen om Skövde Brukshundklubb, som ”toppenklubb , bästa klubben”, från nöjda deltagare geografiskt spridda från Trondheim i norr till Hörby i söder. Från Göteborg i väster till Linköping i öster. Lägerförmiddagarna var fyllda med spår-, sök- och lydnadsövningar. Eftermiddagarna var vikta till träning på detaljer inom svenskskyddet. Särskilt för SM-ekipagen.
Även lite ruinsök i Skövdes ruinstad hanns med. Kvällstid, grillning och fest i den ljumma sommarkvällen på vår klubbaltan.
Hundparkourbana är nu iordningställd vid klubbstugan.
Flitiga medlemmar har iordningställt banan och KA Motor i Stenstorp har bidragit med däcken.
Åk gärna ut och prova på med din hund.
Vår hedersmedlem Karl Erik Klaar fyller 90 år
Vi uppmärksammar och gratulerar en av vår klubbs hedersmed-lemmar. Han fyller 90 år den 22 juli.
Karl Erik är fortfarande är pigg och vital med ett fantastiskt minne från vår klubbs tidiga år.
Karl Erik skriver ”jag har varit med i Brukshundklubben nästan hela mitt liv. Som trettonåring (1946) kom jag med i klubben, som då hette Skövde Hunddressyrklubb.
Jag startade då med en Grand danois hund. Sedan blev det en Jämt-hund. 1948 köpte min far en Schäfervalp, som blev min första brukshund som jag fick börja träna med.
Samma år träffade jag för första gången Sven Järverud, som
senare även blev min mentor. Min utbildning inom hundområdet har jag till största delen fått vid Försvarets hundskola som fanns i Sollefteå.
Mina utbildningar har bl a lett till att jag varit lärare i hundtjänst,
bruksprovs- och lydnadsklassdomare, räddnings- och
bevaknings-, samt mentaldomare.
Mitt sista hundrelaterade arbete var inom P4, där jag under de
sista sex åren fram till min pensionering projekterade för
bevakningshundar inom hemvärnet.
Genom åren har hundar alltid varit en stor del i mitt och min
frus liv. Vi har gemensamt haft flera hundar, allt från tax och
whippet till schäfer och rottweiler.”  Karl Erik hälsar att han mår ”bra för sin ålder” och tar dagliga motionsrundor även om han numera inte har någon egen hund.
Reportage om våra tre hedersmedlemmar kommer på hemsidan framöver.
Att tänka på vid hundbad i Kroksjön
Samtal pågår med fiskeklubben så att vi tillsammans kan komma fram till fungerande lösning för båda parter.
Från ordförande o styrelse
- Planering pågår inför hundens vecka som kommer framöver. Mer info om detta kommer i augustinumret och på vår hemsida framöver.
- Fungerande wifi i klubbstugan är på gång. Router beställd o installatör bokad.
Styrelsen har sommarledigt under juli, så därför finns inga beslut att redovisa denna gång.
                                Vad händer framöver ?
Höstens kurser. Missa inte att gå in på vår hemsida och anmäla dig till någon av höstens kommande kurser.
Det finns kurser som startar redan i augusti. Så håll koll!
Berätta gärna även för andra hundägare om våra kursmöjligheter.
Specialsöksträff,
den 21augusti.
Vi gör ett nytt försök att samla våra specialsöksekipage inom klubben, för att informera och planera hur vi vill jobba vidare med specialsöket inom Skövde Brukshundklubb.
Grenen kommer att bli en tävlingsgren inom SBK från 1/11 2023, så det är hög tid för oss att planera hur vi vill engagera oss. Inbjudan kommer på vår hemsida !
Utvecklingsdag inom skyddsgrenarna,
den 13/8 i Falköping.
Skaraborgsdistriktet inbjuder till utvecklingsdag för tävlande och funktionärer i samtliga skyddsgrenar. Anmälan lämnas till pelle@foggens.se Anmäl senast 6/8.
Bruksprov
i dagarna två, 16 o 17 september.
På lördagen den 16e arrangerar klubben spårtävling för Lägre- och Högre klass ekipage. Och på söndagen den 17e har vi en söktävling för Lägre-, Högre- och Elitklass ekipage.
Planerar du tävla, så håll koll på när anmälningstiden går ut.
För dig som vill medverka som funktionär på provet. Hör av dig redan nu till någon i tävlingskommittén, så finner ni säkert en uppgift till dig..
Du hittar kontaktuppgifter till tävlingskommittén på vår hemsida… Du är alltid behövd.
Nästa medlemsinfo beräknas komma ut till dig i mitten av augusti.
Där kommer vi bl a att försöka få med info från alla våra kommittéer.
                 Ha en fortsatt skön sommar och träna på…

PS. Har du material/info som du vill få med i ett kommande månadsinfo, så hör av dig till Pelle Teike eller Lennart S. Mejladresser finner du på hemsidan

Hedersmedlem Karl Erik Klaar 90 år

Karl Erik Klaar, 90 år.