Pekfinger som pekar igenom en genomskinlig skärm med mönster
Pekfinger som pekar igenom en genomskinlig skärm med mönster
Pekfinger som pekar igenom en genomskinlig skärm med mönster
SBK Logga Töreboda BK

SBK Skaraborgs Distrikt

GDPR

Töreboda Brukshundklubb

11 dec 202311 dec 2023

Töreboda BrukshundklubbTöreboda Brukshundklubb

GDPR Töreboda Brukshundklubb

Om personuppgiftsbehandling enligt GDPR, inom Töreboda Brukshundklubb.

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa om hur Töreboda Brukshundklubb behandlar dina personuppgifter.

Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter i Töreboda Brukshundklubb (Töreboda Brukshundklubb).

Som medlem, deltagare, förtroendevald, med mera, i Töreboda Brukshundklubbs aktiviteter godkänner du att Töreboda Brukshundklubb sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att vi i Töreboda Brukshundklubb ska kunna verka i enlighet med våra mål och stadgar.

Vid anmälan till olika aktiviteter med mera, kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av Töreboda Brukshundklubbs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Töreboda Brukshundklubb informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald etc. om att vi lagrar dina personuppgifter.

Rutiner

Information om Töreboda Brukshundklubbs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar.

Varför och i vilket syfte lagrar vi personuppgifter?

Töreboda Brukshundklubb lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter, godkänner du att Töreboda Brukshundklubb lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Töreboda Brukshundklubbs berättigade intresse som rättslig grund.

I samband med Töreboda Brukshundklubbs aktiviteter registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter, som vi efterfrågar, via olika typer av anmälningsformulär. 
Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. 
De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar, är de uppgifter som lagras.

Vi lagrar även personuppgifter i Svenska Brukshundsklubbens medlemsregister och Svenska Brukshundklubbens tävlingsregister.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till Töreboda Brukshundklubb, såsom utskick och kontakt inom organisationen. 
Vi använder informationen som lagras, om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald i olika sammanhang.
Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, tävlingsstatistik, medlemsvärvning och annat som kan vara i organisationens intresse.

Personuppgifterna kan komma att användas för informationsutskick från Töreboda Brukshundklubb.

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument, kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöte.

Personuppgifter lämnas även till Studiefrämjandet, som underlag för deras bidrag till klubben.

När lagrar vi personuppgifter?

Töreboda Brukshundklubb lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap eller när ett resultat för din hund skickas in till Svenska Brukshundklubben.
När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar.
De uppgifter som vi samlar in, är de uppgifter som vi lagrar.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?

Töreboda Brukshundklubb lagrar personuppgifter på våra datorer, i molntjänster, och i fysiska arkiv (fysiskt pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behöriga personer, det vill säga styrelsemedlemmar, andra förtroendevalda och funktionärer.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Töreboda Brukshundklubb lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i Töreboda Brukshundklubbs register. Lagringstiden varierar.

En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap, raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde.

Personuppgifter i styrelseprotokoll raderas inte, då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid, beroende på uppgiften.

Bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år, i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Hantering av bildmaterial, inom Töreboda Brukshundklubb

Bilder från våra kurser eller annan verksamhet i klubben, kan publiceras på Töreboda Brukshundklubbs hemsida och Facebook-sida.  Dessa bilder har alltid tagits med muntligt personligt godkännande från den avbildade.  De personer som inte vill vara med på bild, respekterar vi alltid till fullo. Töreboda Brukshundklubb publicerar enbart ut bilder som är till fördel för den avbildade personen och bilder som är relevanta för just det ändamålet som bilden avser.

Kontakt med Töreboda Brukshundklubb angående GDPR

Om du har frågor som rör dina egna personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta styrelseordföranden inom Töreboda Brukshundklubb. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa Töreboda Brukshundklubbs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Töreboda Brukshundklubbs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

I övrigt hänvisas till den generellt gällande GDPR-hanteringen inom Svenska Brukshundklubben.

Töreboda Brukshundklubbs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut.

När förändringar sker, som medför att Töreboda Brukshundklubb behöver anpassa hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering.

Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.