Hund med glasögon
Hund med glasögon
Hund med glasögon
SBK Skaraborg logotyp

Svenska Brukshundklubben

Revisorer

SBK Skaraborgs distrikt

23 jan 202323 jan 2023

SBK Skaraborgs DistriktSBK Skaraborgs Distrikt

Vid distriktets årsmöte väljs varje år två revisorer samt en revisorssuppleant.

Uppgift

Vid distriktets årsmöte väljs varje år två revisorer samt en revisorssuppleant med en mandattid på ett år, fram till och med nästa årsmöte.

Distriktets balans- och resultaträkning samt distriktsstyrelsens förvaltning av distriktets angelägenheter ska årligen granskas av de utsedda revisorerna.

Distriktets räkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast 10 dagar före att handlingar skickas ut till årsmötet.

Kontaktuppgifter Revisorer

Revisor
Ulla-Britt Norberg
Revisor
Marianne Hinders
Revisorssuppleant
Maria Wilhelmsson