Hundtassar
Hundtassar
Hundtassar
SBK Skaraborg logotyp

Svenska Brukshundklubben

Valberedning

SBK Skaraborgs Distrikt

03 apr 202303 apr 2023

SBK Skaraborgs DistriktSBK Skaraborgs Distrikt

Distriktets valberedning lämnar inför årsmöte förslag på kandidater till distriktsstyrelsen.

Uppgift

Funktioner som valberedningen ska förbereda val av är ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt förslag på mötesordförande för års- eller fullmäktigemötet.

Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda val för styrelseposter som ska genomföras vid års- eller fullmäktigemöte.

Valberedningen arbetar på förtroende från föreningens medlemmar och ansvarar direkt till års- eller fullmäktigemötet.

Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte och ska vara helt friställt från styrelsen.

Valberedningen fattar sina beslut enligt majoritetsprincipen.

Datum för distriktets valberedning

15 december: Valberedningens preliminära förslag delges lokalklubbarna senast den 15 december.

15 januari: Lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen fram till den 15 januari. 

22 januari: Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 januari.

26 januari: Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast den 26 januari. 

31 januari: Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmarna senast den 31 januari. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges delegaterna. 

Kontaktuppgifter Valberedning

Sammankallande valberedningen
Sara Hellberg
Ledamot valberedningen
Vakant post
Ledamot valberedningen
Eva Arnell Ek