Flera olika hundraser
Flera olika hundraser
Flera olika hundraser
SBK Skaraborg logotyp

Svenska Brukshundklubben

Rasutveckling

SBK Skaraborgs Distrikt

07 jul 202307 jul 2023

SBK Skaraborgs DistriktSBK Skaraborgs Distrikt

Rasutvecklingskommittén (RUS) ansvarar för både mentaldelen och utställning.

Uppgift

RUS ansvarar för mentaldelen såväl som för utställning.

RUS sköter också verksamheten som rör bruksrasernas utveckling, t.ex. mentalbeskrivning och mentalprov samt utbildar funktionärer för dessa prov.

Kommittén samordnar också funktionärskonferenser och möten. Under "Styrdokument" nedan hittar du arbetsordningen för RUS.

Kontaktuppgifter Rasutvecklingskommittén

Rasutvecklingsansvarig
Christer Lundberg