GDPR
GDPR
GDPR
SBK Skaraborg logotyp

Svenska Brukshundklubben

GDPR

SBK Skaraborgs distrikt

GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018. Det är en förordning som EU utfärdat i syfte att skydda personuppgifter. Vi som ideell förening och alla som har någon typ av förtroendeuppdrag inom distriktet omfattas av den.

Personuppgiftsansvarig för distriktet är sekreterare Annelie Karlsson Karjalainen, se kontaktuppgifter nedan. 

Det finns mycket information om GDPR på både SBK:s och SKK:s hemsidor. 

Kontaktuppgifter

Sekreterare
Annelie Karlsson Karjalainen