Hund som springer
Hund som springer
Hund som springer
SBK Skaraborg logotyp

Svenska Brukshundklubben

Tjänstehund

SBK Skaraborgs distrikt

05 jan 202305 jan 2023

SBK Skaraborgs DistriktSBK Skaraborgs Distrikt

I Skaraborgsdistriktet har vi två kommittéer för tjänstehund - Patrullhund och Räddningshund.

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket