SBK Stockholm logotyp

Svenska Brukshundklubben

Rasutveckling (RUS)

SBK Stockholmsdistrikt

07 maj 202407 maj 2024

SBK StockholmsdistriktSBK Stockholmsdistrikt

Distriktets rasutvecklingssektor ansvarar för de verksamheter som rör brukshundsrasernas avelsarbete, vilket är mentalitets- och utställningsverksamhet.

Rasutveckling

Sektorn sköter verksamheten som rör SBK-rasernas utveckling

  • Mentalbeskrivningar och Mentalprov samt utbildning av funktionärer
  • Utställningar samt utbildningar inom området

 

Sektoransvarig:
Anne-Christine Stareborn

Mailadress rus@sbkstockholm.se


 

De lokala klubbarna är de som genomför mentalbeskrivningar, mentalprov, utställningar och exteriörbeskrivningar. Anmälan till dessa sker via sbktavling.se, arrangör är de lokala klubbarna alternativt rasklubbarna.