SBK Stockholm logotyp

Svenska Brukshundklubben

Skyddslicensgruppen

SBK Stockholmsdistrikt

För information angående licenser för skyddshundar

Skyddslicensgruppens sammansättning 2023:
Camilla Berg – ansvarig för skyddslicensansökan
Jill Mellström
Ann Carlson –  distriktets styrelserepresentant


E-post till skyddslicensgruppen:
skyddslicens@sbkstockholm.se


Information angående licens för skyddshundar
Licensansökningar från de lokala skyddshundansvariga ska skickas till skyddslicensgruppens sammankallande:

Camilla Berg, mobil 070–6280773 eller e-post: skyddslicens@sbkstockholm.se


I gruppens mandat ligger revidering av befintliga licenser samt uppdatering av träningsansvariga på klubbarna. Distriktsgruppen bedömer fortlöpande lämpligheten hos de personer som utnämnts till skyddsansvariga och kan när som helst återkalla utnämningen.

Distriktsgruppen har till uppgift att, vid behov, återkalla tävlingslicens för ekipage som distriktet utfärdat licens till. Grund för återkallande av tävlingslicens är att ekipage bryter mot något av kriterierna som krävs för skyddslicens.


Förfarande:

  • Ansökan sker till skyddsansvarig i det distrikt och område där huvudparten av träningen bedrivs.
  • När skyddsansvarig bedömt ekipaget lämpligt, undertecknar denne ansökan och föraren skickar ansökan till distriktsgruppen.
  • Distriktsgruppen beslutar och fyller i ansökan om att tävlingslicens utfärdats och skickar ut licenskort till föraren skyndsamt.
  • Distriktsgruppen skickar kopia på ansökan till SBK:s kansli som för ett register över samtliga utfärdade tävlingslicenser.


Du skickar in din ansökan i god tid till
Camilla Berg
Tryffelvägen 2
184 34 Åkersberga

Kontaktuppgifter

För de som vill börja träna skydd och behöver mer information kan kontakta någon av följande:

Solna-Sundbybergs BK Malin Berg malin_rambo@yahoo.se
Stockholm Södra BK Percy Kembel
Frank Jennekrans
076-898 39 26
Tyresö BK Marcus Fant 0722–007105
marcusfant@hotmail.com
Nacka BK Sören Bexander 08-570 327 17 /0701-10 41 71
Danderyd-Täby BK Pia Brygård tas@dtbk.se
Lidingö BK Mats Thorhard matte@sjutti.se
Mälarö BK Inger Lundin 070-583 74 92
onjatorpet@telia.com
Riesenklubben Sylvia Åkerblom 0171-41 31 30 /0707-99 06 90
Schäfer Stockholmsdistriktet Stefan Dahlgren mailadress.webb-benne@telia.com
Schäfer SK Lövsättra Stefan Dahlgren mailadress.webb-benne@telia.com
Schäfer SK Stjärnborg Nicklas Björkblom 070-652 09 15