Förare och hund leker med leksak
Förare och hund leker med leksak
Förare och hund leker med leksak
SBK logga Gtbgavdelningen

SBK Västra Distriktet

Torsdagsträning

SBK:s Göteborgsavdelning

12 maj 202412 maj 2024

SBK:s GöteborgsavdelningSBK:s Göteborgsavdelning

De öppna träningarna drar nu igång för höstterminen!

Information om våra torsdagsträningar

Vid varje torsdagsträning finns två ansvariga personer, en som kommenderar och en som skjuter. Dessa personer
har reflexvästar på sig för att folk skall veta vilka de kan vända sig till. Reflexvästarna finns att hämta på kontoret
tillsammans med detta dokument och skyddsglasögon.

Den öppna träningen börjar klockan 19.00 och då ska de ansvariga finnas på plats på appellplanen. De ansvariga ska
finnas tillgängliga fram till klockan 20.00.

Mellan 19.00 - 19.30 bör alla medlemmar vara medvetna om att det troligtvis förekommer skott på plan. Skjutandet
skall vara färdigt när klockan är 19.30 och då skall även folk med skottberörda hundar kunna delta under träningen.
När det är platsliggning och budföring på plan ber vi samtliga tränande att visa hänsyn. Tanken med träningarna är
att man ska kunna utföra dessa moment i tävlingslika situationer. Därmed undanbedes högt tjo och tjim på plan,
bollkastande och andra höga aktiviteter som kan störa de som tränar de moment som kommenderas.

Ungefärligt schema lyder enligt följande:

19.00 Platsliggning med skott: Platsliggningen är baserad på bruksklass och är 5 minuter lång med
skott varje hel minut (1, 2, 3 och 4). Rekommenderat avstånd mellan hundarna är 5 meter. Skytten
ska stå på ett avstånd av ca 40 m från hundarna.

19.15 Budföringar med skott: En av de träningsansvariga kommer agera mottagare och den andra
skjuter. Se till att kommunicera med både mottagare och skytt om hur ni vill att budföringen skall gå
till. I tävlingssammanhang ser momentet ut som följande: sträckan hunden ska springa är 100 m och skytten
placerar sig i mitten på sträckan, ca 20 m ut från hunden. Skott avlossas när hunden springer förbi i höjd med
skytten.

19.30 Platsliggning utan skott: Platsliggningen pågår i 3 minuter och är baserad på lydnadsklass. Rekommenderat
avstånd mellan hundarna är 5-7 meter.

19.35 Sittande i grupp: Pågår i 2 minuter och rekommenderat avstånd mellan hundarna är 3-5 meter.

19.40 Budföring utan skott: En av de träningsansvariga kommer agera mottagare. Kommunicera med
denne om hur ni vill att budföringen går till. Budföringen sker precis likadant som ovan nämnda budföring – dock
utan skott och på en sträcka av 50 m.

När budföring utan skott är färdig kan man ta hjälp av träningsansvariga för att träna andra moment tex
bli kommenderade, få tips eller för nya medlemmar, bli introducerade och runt visade på klubben.

Tänk på att du själv har ansvar för din hund. Är du osäker på hur din hund klarar platsliggning (eller
annat moment) så lägg upp momentet efter hundens förutsättningar. Träna i lina om det behövs,
riskera inte att hunden går fram till en annan hund, detta av både respekt och säkerhetsskäl. Behöver man avbryta
ett moment gör man det försiktigt och diskret och går av planen innan man belönar hunden för att inte störa de
andra ekipagen.

För att vi skall kunna fortsätta med de öppna och handledda torsdagsträningarna är det viktigt att det
finns folk som ställer upp och håller i dessa. Vi är många medlemmar och borde med lätthet kunna
ha två ansvariga för varje torsdagsträning och vi ber våra medlemmar att hjälpas åt att fylla dessa
platser så att vi kan fortsätta med våra öppna träningar!