En bild på nedre delen av appellplanen med klubbhuset som syns uppe på kullen.
En bild på nedre delen av appellplanen med klubbhuset som syns uppe på kullen.
En bild på nedre delen av appellplanen med klubbhuset som syns uppe på kullen.
SBK logga Gtbgavdelningen

SBK Västra Distriktet

Kurser

SBK:s Göteborgsavdelning

Våra instruktörer har genomgått en utbildning som fastställts av Svenska Brukshundsklubben, eller har godkänd likvärdig utbildning för att garantera att metoder och pedagogik är i linje med SBKs policy för hundhållning och främjar ett positivt samarbete mellan förare och hund.