En bild på en prishall
En bild på en prishall
En bild på en prishall
SBK logga Gtbgavdelningen

SBK Västra Distriktet

Tävlingar 2024

SBK:s Göteborgsavdelning

14 maj 202414 maj 2024

SBK:s GöteborgsavdelningSBK:s Göteborgsavdelning

Nedan hittar du klubbens alla tävlingar under året. Funktionärer behövs till alla evenemang - vill och kan du ställa upp? Kontakta respektive sektor/grupp som är ansvarig,

Tävlingskalender 2024

Hoopers, 24/8
Appelltävling i spår och sök 29/9
Halloweenlydnad, lydnadstävling samtliga klasser 3/11
Lucialydnad, lydnadstävling samtliga klasser 15/12

Anmälan och betalning för bruks-, lydnads- och rallylydnadstävlingar görs via SBK tävling - www.sbktavling.se.

Anmälan, betalning och mer information till nose work tävlingar och doftprov görs via SNWK tävling - www.snwktavling.se.