SBK Logga Strömstad

SBK Västra Distriktet

GDPR

Strömstads Brukshundklubb

29 jun 202329 jun 2023

Strömstads BrukshundklubbStrömstads Brukshundklubb

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Behandling av personuppgifter

För att Strömstads Brukshundklubb ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Vi behandlar personuppgifter till exempel för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) eller för att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, tävlingsavgifter m.m.).

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Eftersom Svenska Brukshundklubben har gemensamt medlemsregister (Membersite) och tävlingssystem (SBK Tävling) finns ett delat ansvar mellan förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde gällande de personuppgifter som finns där. 

Vill du inte att dina personuppgifter ska delas med tredje part anger du detta på "Mina sidor/Min profil".

Utförlig information gällande Svenska Brukshundklubbens behandling av personuppgifter finns på https://brukshundklubben.se/om-oss/gdpr  

Kontakta styrelsen om du har frågor om klubbens personuppgiftshantering.