rutan
rutan
rutan
Logga

SBK Västra Distriktet

Kurser

Tjörns Brukshundklubb

Under året planeras kurser in löpande. Omfånget av vårt kursutbud på Tjörns Brukshundsklubb förändras beroende på efterfrågan, säsong och kursledarinsats.