SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Bouvierspecialen

Svenska Bouvierklubben

16 sep 202216 sep 2022

Svenska BouvierklubbenSvenska Bouvierklubben

Svenska Bouvierklubbens årliga rasspecial

Syftet med utställningar

Hundutställningar är den enskilt största aktiviteten och mest omfattande verksamheten inom SKK:s organisation.
Grundsyftet med en hunduställning är avelsutvärdering, det vill säga att bedöma resultatet av aveln ur ett exteriört perspektiv och det är viktigt att komma ihåg. På utställningen så bedömer exteriördomaren hur väl hundarna överensstämmer med rasstandarden. De kvalitetspris som delas ut till hundarna tillsammans med den skrivna kritiken ger ett kvitto på hur exteriördomaren bedömer hundens överensstämmelse med rasstandarden vid det utställningstillfället. Priset och kritiklappen ger sedan uppfödaren en vägledning för det fortsatta avelsarbetet.

En ska dock komma ihåg att utställning också är viktigt ur det sociala perspektivet då en kan träffa likasinnade och ha trevligt.
Såklart har utställningar också ett inslag av tävling då en som utställare vill ha fina bedömningar och helst i slutet av dagen stå som vinnare.

Bouvierspecialen 2022

Årets Bouvierspecial genomfördes den 4 juni på Nora Brukshundklubb med Sony Ström som domare.

Det var 21 deltagande hundar, vilket var mycket trevligt. 

De två bästa hundarna för dagen var två finska hundar som var på besök.

BIR blev C.I.E. EE CH LV CH LT CH BALT CH EEJCH FIJW-17 HeW-17 NORDJW-17 TLNW-20 EEW-21 Sarol One Of The Best

BIM blev LT JCH LV JCH EE JCH BALT JCH EEJW-19 Sarol I Am Infinity Ingrid.

Vi tackar alla som var med och gratulerar till många fina kritiker.