SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Årets allroundhund

Svenska Bouvierklubben

Årets allroundhund

Årsmötet beslutade att från och med 2018 års tävlingar införa ett nytt Hederspris som kallas Årets allroundhund. 

Poäng räknas från bruksprov, lydnadsprov, rallylydnad samt utställning. Ekipage får räkna tio resultat från minst tre olika grenar. Föraren bestämmer själv vilka. Högst totalpoäng vinner. 

Bruksprov

  Appell Lägre Högre Elit
Godkänd 15 poäng 20 poäng 25 poäng 30 poäng
Uppflyttad 25 poäng 30 poäng 35 poäng  
Cert. poäng       35 poäng
Certifikat       40 poäng

Championat ger 25 poäng

Lydnadsprov

  1:a pris Godkänd 3:e pris
Startklass 20 poäng 15 poäng  
Klass I 25 poäng 20 poäng 15 poäng
Klass II 30 poäng 25 poäng 20 poäng
Klass III 40 poäng 30 poäng 25 poäng

Championat ger 15 poäng

Rallylydnad

  Nybörjarklass Forts. Klass Avancerad Mästarklass
Kvalificerat resultat 15 poäng 20 poäng 25 poäng 30 poäng

Mästardiplom/Championat ger 30 poäng

Utställning

  Kvalitetsklass Övrigt
Excellent 8  
Very good 6  
Good 4  
CK, ej cert   8
Certifikat   15
BIR   7
BIM   6