SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Årets Nose Work hund

Svenska Bouvierklubben

Årets Nose Work hund

Poängen räknas för max 5 officiella Nose Work tävlingar.

 

  NW1 NW2 NW3
100p (max 3 fel) 5 poäng 6 poäng 7 poäng
75-99p (0 fel) 4 poäng 5 poäng 6 poäng
75-99p (max 3 fel) 3 poäng 4 poäng 5 poäng
50-74p (max 3 fel) 2 poäng 3 poäng 4 poäng
       
Godkänt DP 1 poäng 2 poäng 3 poäng

 

Genomförd tävling (ej diskad) ger 1 poäng oavsett klass. Dock kan dessa inte kombinerad med ovanstående poäng)

 

Placering 1-3 ger 1 poäng

Diplom i TSM/TEM ger 1 poäng

SSE ger 1 poäng för varje moment man tilldelas det i. (Max 4 extra poäng)

4 SSE på samma tävling ger 1 poäng.

Uppflyttning till högre klass ger 1 poäng

 

TSM = tävling samtliga moment

TEM = tävling enskilt moment

SSE= särskilt samspelt ekipage

DP= doftprov