SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Årets nybörjarhund

Svenska Bouvierklubben

Viveka Anderssons pris till Årets nybörjarhund

Här får hundar tävla som har startat på officiella bruks- och lydnadstävlingar under tävlingsåret.

5 resultat räknas och föraren bestämmer själv vilka. Högst 2 får dock vara lydnadsklasser, men inget hindrar att man räknar 5 bruksprov. Poäng räknas per ekipage, har en förare flera hundar eller en hund flera förare, får flera resultatsammanställningar skickas in.
Poängen räknas så här: De i en tävling uppnådda slutresultaten divideras med klassens koefficientsumma - medelpoäng för varje klass. De, under året, fem högsta slutsummorna enligt nedan adderas. Högsta slutsumma vinner.

 

Koefficient för de olika klasserna:  
Lydnad startklass 1,0
Appellklass 1,1
Lydnadsklass I 1,2
Lägre klass 1,2
Lydnadsklass II 1,3
Högre klass 1,4