SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Årets utställningshund

Svenska Bouvierklubben

Årets utställningshund

Två separata listor presenteras. En hanhundslista och en tiklista. 

På Bouvierklubbens utställning delas poäng enligt nedan ut i förhållande till antal deltagande hanar respektive tikar. X i poänglistan är antalet deltagande hanar respektive tikar. För att erhålla poäng ska man ha erhållit kvalitetsbetyg CK.

 

Bästa hane och tik  
1:a placering X poäng
2:a placering X poäng minus 1 poäng
3:e placering X poäng minus 2 poäng
4:e placering X poäng minus 3 poäng
Övriga med CK X poäng minus atal hanar/tikar med CK

 

Övriga SBk och SKK utställningar  
BIR 4 poäng
Cert 2 poäng
CACIB 2 poäng
BIM 2 poäng
CK 1 poäng
R-CACIB 1 poäng

 

BIG och BIS placeringar    
  BIG, SBK-utsällning BIG, SKK-utställning
Placering 1 12 poäng 14 poäng
Placering 2 11 poäng 13 poäng
Placering 3 10 poäng 12 poäng
Placering 4 9 poäng 11 poäng
     
  BIG veteranklass BIS, SKK-utställning
Placering 1 6 poäng 19 poäng
Placering 2 5 poäng 18 poäng
Placering 3 4 poäng 17 poäng
Placering 4 3 poäng 16 poäng

 

CK, CERT, CACIB och R_CACIB räknas alltid. Förövning räknas högsta meriten. De 5 bästa utställningarna räknas.