SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Avelsrekommendationer

Svenska Bouvierklubben

Svenska Bouvierklubbens rekommendationer för avel:

 • Föräldradjurens ED-status (armbågar) ska vara utan anmärkning.
 • Föräldradjurens HD-status (höfter) ska vara A eller B.
 • Föräldradjuren skall vara ögonlysta utan ärftlig förändring.
 • Ögonlysningsreslutatet UA får ej vara äldre än 12 månader vid                              parningstillfället, fram tills det att hunden fyllt 7 år.
 • Föräldradjuren skall ha genomfört MH (mentalbeskrivning hund) med
  kryss i alla rutor. Krysset ska vara i ruta 2-5 i moment 1a och 1c och i
  ruta 1-3 i momentet skott.
 • Föräldradjuren skall ha godkänd korning eller vara
  utställningsmeriterade med kvalitetsbedömningen ”Good” i
  unghundsklass eller juniorklass + ”Good” i öppen klass eller Good i
  bruksklass för olika domare. Alternativt 2 stycken ”Good” i öppen
  klass eller 2 stycken ”Good” i bruksklass för olika domare

Avelsrekommendationer