SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Rasspecifik Avelsstategi

Bouvier des flandres

16 sep 202216 sep 2022

Svenska BouvierklubbenSvenska Bouvierklubben

Rasspecifik avelsstrategi

RAS är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Vid avel inom små populationer styrs rasutvecklingen oftast till största delen av utländska uppfödare. RAS för dessa raser bör prioritera mål som individens hälsa och funktion samt låg inavelsgrad för varje (enskild) parning.

Målet - en sund ras

RAS behöver kontinuerlig uppföljning för att vi ska behålla en sund och frisk ras i enlighet med rasstandarden. Nuvarande RAS uppdaterades 2021 och du kan läsa det i sin helhet i dokumentet nedan. 

Vi behöver alla hjälpas åt för att det arbetet ska gå framåt. Uppfödare genom noggrannhet i val av avelsdjur samt information till valpköpare. Valpköpare och hundägare genom att genomföra nödvändiga röntgenundersökningar, MH och exteriörbeskrivningar. För att utvärdera den population som finns behövs underlag. Du som hundägare har en stor och viktig del i att bidra till det underlaget. 

Bouvierklubbens arbete

  • Klubben ska fortsätta arbetet med att försöka få till både MH och MT varje år.
  • Klubben ska fortsätta att anordna rasutställning med möjlighet till exteriörbeskrivning varjeår.
  • Klubben ska fortsätta anordna träningsträffar och bruksläger varje år.
  • Klubben ska arbeta mer för att få till uppfödarträffar och/eller avelskonferenser varje år.

  • Klubben ska fortsätta ha länk till Hälsoenkät på hemsidan och uppmana alla bouvierägare att fylla i den 1 gång per år.

  • Klubben ska publicera hälsodata, statistik från exteriörbeskrivarprotokoll och MH på hemsidan.

  • Klubben ska verka för att tips och råd för träning läggs ut på hemsidan.

  • Klubben ska fortsätta skicka ut informationsbrev till medlemmarna och i dem ta upp saker som vikten av att vi har statistik på vår ras för att kunna utvärdera försämringar och förbättringar i alla delar, exteriör/hälsa/mentalitet/arbetsduglighet.