SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Styrelse

Svenska Bouvierklubben

09 apr 202309 apr 2023

Svenska BouvierklubbenSvenska Bouvierklubben

Kontakta styrelsen

Svenska Bouvierklubbens styrelse

Styrelse

Anita Liew
Ordförande
Anita Liew
Lokalkontakt
Småland
Vice ordförande
Mikaela Cholewo
Barbro Olsson
Sekreterare
Barbro Olsson
Maritha Karlsson
Kassör
Maritha Karlsson
Lokalkontakt
Nora
Maria Persson
Styrelseledamot
Maria Persson
Webmaster
Suppleant
Hans Swanström
Kikki Stölan
Suppleant
Kikki Stölan
Lokalkontakt
Västernorrland

Revisorer

Revisor
Gun Landhage
Revisorssuppleant
Mårten Näslund

Valberedning

Sture Almquist
Valberedning, sammankallande
Sture Almquist