SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Styrelse

Svenska Bouvierklubben

30 mar 202430 mar 2024

Svenska BouvierklubbenSvenska Bouvierklubben

Kontakta styrelsen

Svenska Bouvierklubbens styrelse

Styrelse

Anita Liew
Ordförande
Anita Liew
Lokalkontakt
Småland
Vice ordförande
Mikaela Cholewo
Barbro Olsson
Sekreterare
Barbro Olsson
Maritha Karlsson
Kassör
Maritha Karlsson
Lokalkontakt
Nora
Kikki Stölan
Ledamot
Kikki Stölan
Lokalkontakt
Västernorrland
Suppleant
Hans Swanström
Suppleant
Anette Månsson
Lokalkontakt Skåne

Revisorer

Revisor
Gun Landhagen
Revisor
Lotta Eriksson
Kontaktperson Samhällsnytta
Revisorssuppleant
Mårten Näslund

Kontakta revisorer

Valberedning

Sture Almquist
Valberedning, sammankallande
Sture Almquist
Ledamot Valberedning
Yvonne Eriksson

Kontakta Valberedningen