Schäfer som söker i en bils motorhuv
Schäfer som söker i en bils motorhuv
Schäfer som söker i en bils motorhuv

Regler specialsök

12 apr 202412 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

De officiella reglerna för SBK Specialsök finns längst ner på sidan.

Officiella regler

Svenska Kennelklubbens prov och tävlingskommitté har fastställt reglerna för officiella prov i SBK Specialsök

De officiella reglerna gäller fr.o.m. 2023-11-01 t.o.m. 2026-12-31.

Enligt SKKs principer så har alla nya grenar en prövoperiod de första tre åren. Resultat erhållna under prövoperioden kan inte tillgodoräknas för meritering såsom diplom, certifikat eller championat.

Resultat från officiella prov kan tillgodoräknas för uppflyttning från och med 2023-11-01. Detta innebär att alla hundar startar i klass 1 vid sitt första officiella prov.

Nu när reglerna är fastställda fortsätter arbetet med att ta fram anvisningar, avgifter och allt annat som behövs. Information om detta kommer att publiceras efterhand som det fastställs.
Arbete pågår med att införa SBK Specialsök i SBK Tävling.

Då det är en ny gren kommer att ta tid innan det finns tillräckligt med domare och provledare. Utbildning pågår och kommer att fortsätta i den takt som medges för att hålla en god kvalité. Befintliga domare och provledare kommer att genomgå en uppdatering på de officiella reglerna.
2023-08-31: En mindre justering har gjorts av poäng och krav för godkänt resultat för hittande. Vidare har kraven för godkänt resultat förtydligats för hittande och markering.