Bild på fem hundar.
Bild på fem hundar.
Bild på fem hundar.
SBK Östergötland logotyp

Svenska Brukshundklubben

SBK Östergötlands distrikt

Välkommen till oss i Östergötland.

Östgötadistriktet är ett av 18 distrikt inom Svenska Brukshundklubbens organisation. Distriktet består av totalt 12 lokalklubbar med totalt ca 3000 medlemmar.

Vi Önskar Alla

medlemmar, funktionärer och förtroendevalda i SBK Östergötland

EN RIKTIGT FIN SOMMAR!

 

Hälsningar från Styrelsen!

Hund som springer på stranden

Bildtext: Hund på en strand

Aktuell information

om rådande situation FS, Kansli och Brukshundservice AB

Vision och uppgift

Inom Svenska Brukshundklubben finns tydlig struktur och riktlinjer för vår organisation.

Brukshundklubben ska kännetecknas av en utvecklande ledarskap och en öppen attityd.

Vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där människors lika värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och förtroende.

Vi ska ta ansvar för våra resurser och verka för god resurshållning.

Svenska kennelklubben och Svenska Brukshundklubben eftersträvar en medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning inte ska förekomma inom våra verksamheter.

 

Det åligger varje enskild medlem och förtroendevald att efterfölja direktiv som finns uppsatta i policydokument och stadgar.

Ansvar

SBK Östergötlands styrelse har valt att utifrån de rådande omständigheterna försöka ge varje enskild medlem möjlighet till en transparent helhetsbild.

Vi upplever att det är av största vikt, och också utifrån SBK:s styrdokument, att även de avgående ledamöterna och anställd personal som avslutat sina tjänster får presentera sin upplevelse.

 

För att vi i SBK ska uppnå förtroende och kunna arbeta utvecklande krävs det transparens och öppenhet.

Frågor

Har du som medlem någon åsikt du vill framföra eller fråga som du önskar få svar på, så mailar du sekreteraren i distriktets styrelse så ska vi göra vårat bästa för att inhämta svar!

Vi kommer under denna länk

att uppdatera med löpande aktuell information i detta ärende från förbundsstyrelsen, kansliet, Brukshundservice AB, avgående personal och ledamöter, men även om vi får övrig information från medlem/lokalklubb/distrikt som vi anser är viktigt för helhetsbilden för dig som medlem. KLICKA HÄR FÖR LÄNKSAMLING

Samlad dokumentation, Klicka Här!
Aktuell information i rådande SBK central situation

SBK Kalendern

Nyfiken på vilka klubbar du har i din närhet?
Hitta din klubb

Våra samarbetspartners