Balloon 381334 1280
Balloon 381334 1280
Balloon 381334 1280

Valberedningens förslag

Valberedningens arbetsordning

Nedan presenteras valberedningens förslag för SBK Mellannorrlands Distrikt inför 2024 års verksamhetsår.

Du som medlem i en lokalklubb som tillhör Mellannorrlands Distrikt kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • Vilken funktion som avses
  • Namn
  • En kort presentation
  • Uppgift om att den föreslagne kandiderar

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Förslag skickas till sekr@sbkmellannorrland.org

Därefter är nomineringen avslutad.

Valberedningens förslag

Ordförande: 1 år Anki Andremo (Omval)

Vice Ordförande: 2 år Emma Sjödin (Nyval)

Sekreterare: 2 år Lilian Berglund (Omval)

Kassör: Ett år kvar Linda Jansson (info)

Ledamot: Ett år kvar Malin Nimrodsson Ögren (info)

Suppleant 1: 2 år Arne Näsholm (Omval)

Suppleant 2: Ett år kvar Lena Oscarsson (info)

 

Revisor: 1 år Helen Eliasson (Omval)

Revisor: 1 år Marie Norén (Omval)

Revisor: Nyval 1 år Eva Jakob (Nyval)