Schäfervalp sitter framför benen på sin husse
Schäfervalp sitter framför benen på sin husse
Schäfervalp sitter framför benen på sin husse

Agriastipendiet 2023

31 maj 202431 maj 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Agriastipendiater 2023

Agria Djurförsäkring och Svenska Brukshundklubben samarbetar om fyra stipendier: Årets klubb, Årets utbildare, Årets tjänstehundsekipage och Årets eldsjäl. Stipendierna delas normalt ut vid Svenska Brukshundklubbens årliga kongress. Klubbar, distrikt och utskott har möjlighet att skicka in nomineringar. Med anledning av att kongressen 2024 genomförts digitalt bjuds stipendiaterna in till nästkommande fysiska kongress för uppvaktning under kongressmiddagen.

Årets eldsjäl - Marie Eriksson, Lidköpings Brukshundklubb med motiveringen: 

"Marie Eriksson är personen som planerar sin semester för att kunna hålla ungdomsläger eller måla om klubbstugan. Förutom sitt aktiva arbete i styrelsen för Lidköping Brukshundklubb, där hon är drivande i många av de stora projekt som klubben har, så har Marie många andra strängar på sin lyra. Hon är den som ser till att klubben ser inbjudande ut för medlemmarna, håller kurser, styr upp gemensamma träningar och ser till att klubben har toppklassiga tävlingar i både lydnad och bruks. Utöver att se till klubben i stort så ser Marie även till att den enskilde medlemmen ska trivas. Är
det inte hon själv som hjälper till så ser hon till att rätt personer möts. Både så att nya medlemmar kan få den stöttning de behöver och de mer erfarna får en skjuts framåt i sin träning. Skulle hon få en stund över så är hon inte sen att hjälpa även andra klubbar i sitt uppdrag som tävlingsledare i lydnad. Vad är en eldsjäl om inte en person som rekar spår en fredagskväll kl 22 eller tar sig tiden att sitta ner och prata om allt, högt som lågt. Marie är ordet eldsjäl personifierad!"

Årets klubb - Orust Brukshundklubb med motiveringen:

"Då vår klubb vänder sig till alla med ett hundintresse, antingen du bara vill träna och aktivera din hund eller tävla. Från att ha varit en relativt liten klubb har vi under de senaste åren vuxit rejält och har nu 428 medlemmar, vilket till stor del beror på klubbens mål att lyssna på våra medlemmars önskemål om vilka kurser och föreläsningar de önskar. Det blev över hundra kurser och föreläsningar och ett stort antal tävlingar under 2023. Bredden på vår verksamhet är stor och grunden är valpkurser som sedan byggs på med allmänlydnads kurser och Duktig hund. Vi erbjuder många olika inriktningar därefter att pröva på eller fördjupa sig i, som Agility, Rally, Tävlingslydnad, Hoopers och Viltspår för att nämna några. Intresset för Specialsök och Nose work har även det växt de senaste åren, där vi har en livaktig sektor som ordnar kurser men också sökträffar på spännande platser som båtvarv och handelsträdgårdar. Nu planeras det för att även kunna ha tävlingar.
Sedan två år tillbaka så har vi en draghundssektor som bland annat ordnat mycket uppskattade inofficiella draghundstävlingar med över femtio deltagare från hela landet, de har också kurser och träningsträffar och till och med ett ekipage som deltog i Drag SM-23. Vi ser med glädje på vår "återuppväckta" bruks sektors utveckling, med kurser och träningar i brukslydnad, spår, uppletande och sök, de planerar även för fler tävlingar. Även här har vi ett ekipage som tävlar i SM. En viktig del i klubbens arbete är att utbilda men även vidareutbilda våra instruktörer, inte bara
inom deras "område" utan även i HLR både för människa och hund till exempel. Vi vill att våra instruktörer ska vara goda förebilder för sina deltagare och att de följer SBKs policy om hundhållning, men också att de tillämpar positiv förstärkning för att ge tillit, trygghet men också ett bra samarbete mellan hunden och dess ägare.
Klubben arbetar ständigt med att våra instruktörer skall känna sig uppskattade för allt det ideella arbete de lägger ner här hos oss."

Årets utbildare - Annette Ståhl, Nacka Brukshundklubb med motiveringen:

"Annette är vår mest utbildade instruktör. Instruktör allmänlydnad, bruks- och tävlingslydnad och specialsök. Dessutom lärare i allmänlydnad och snart även specialsök. Anette är en av våra mest populära instruktörer. Alla vill gå kurs för Annette! Hennes kurser blir fulla på 10 minuter när vi lägger ut dom. Annette är pedagogisk och ser potential i alla ekipage. Hon skapar bra stämning och peppar alla kursdeltagare att utvecklas och bli bättre. Oavsett nivå.
Annette är också en av våra absolut mest aktiva instruktörer. Hon ger kurser året runt. År ut och år in. Ofta fler kurser åt gången."

Årets tjänstehundsekipage - Nils Petter Nilsson och
patrullhunden Janne, Haninge Brukshundklubb med motiveringen:

"Nils Petter Nilsson och patrullhunden Janne utses till årets tjänstehundekipage. Nils Petter och Janne arbetar oförtrutet, ofta i det dolda, med inkludering och positionering av tjänstehunden även i de delar av samhället som normalt inte brukar uppleva tjänstehundsverksamhet. Ekipaget är placerat i ett krigsförband och där sprider de glädje och positiv energi i både övning och på mer allvarliga uppdrag. De har verkat i SBK:s utanförskapsprojekt i Södra Stockholm med ungdomar där Janne bland annat inspirerat hemmasittare att gå till skolan igen."

Agria