Två tyska schäfrar på en sten
Två tyska schäfrar på en sten
Två tyska schäfrar på en sten

Om korning

20 apr 202220 apr 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Det finns olika syften med att kora en hund, som uppfödare får du en grund för ditt fortsatta avelsarbete och som hundägare får du ökad kunskap om din hunds beteenden och egenskaper.

Om korning

Historik

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och testerna bedrivs fortfarande.

Korning

Korning anordnas av SBK och är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras eller om en organisation har ingått i ett samarbetsavtal med SBK. Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) har tecknat ett sådant avtal med SBK och kan därför arrangera korningar för sina raser.

Korning innehåller två delmoment - ett mentaltest och en exteriörbeskrivning.

Mentaltest

Mentaltesten innehåller delar, moment, som utvärderar hundens olika egenskaper bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. 

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Testet är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att hunden ska få godkänt.

För att delta i mentaltest måste hunden vara minst 18 månader och högst 48 månader.

Åldersdispens för MT under 2022

Med anledning av att det fortsatt är många hundar som inte har hunnit genomföra MT som en följd av de senaste två årens coronapandemi, så har SKK beviljat en förlängd generell åldersdispens för stambokförda MT (MT2007) även under 2022. 

Den generella åldersdispensen omfattar nu de hundar som fyllt 4 år den 1 mars 2021 och senare. (dvs. födda från 2017-03-01). Den nu beviljade dispensen gäller till den 31 december 2022.

Exteriörbeskrivning

I exteriörbeskrivningen görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden och dess förtjänster, eventuella brister och avvikelser från rasstandarden noteras.

Detta redovisas sedan i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.

Även hundens mankhöjd mäts

Exteriörbeskrivning för korning kan göras från 18 månader och har ingen övre åldersgräns.

Titeln korad

Om din hund blir godkänd i både mentaltestet och exteriörbeskrivningen erhåller den titeln korad.