Två tyska schäfrar på en sten
Två tyska schäfrar på en sten
Två tyska schäfrar på en sten

Om korning

04 jan 202304 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Det finns olika syften med att kora en hund, som uppfödare får du en grund för ditt fortsatta avelsarbete och som hundägare får du ökad kunskap om din hunds beteenden och egenskaper.

Om korning

Historik

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och testerna bedrivs fortfarande.

Korning

Korning anordnas av SBK och är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras eller om en organisation har ingått i ett samarbetsavtal med SBK. Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) har tecknat ett sådant avtal med SBK och kan därför arrangera korningar för sina raser.

Korning innehåller två delmoment - en exteriörbeskrivning och ett mentaltest.

Exteriörbeskrivning

I exteriörbeskrivningen görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden och dess förtjänster, eventuella brister och avvikelser från rasstandarden noteras.

Detta redovisas sedan i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.

Även hundens mankhöjd mäts

Exteriörbeskrivning för korning kan göras från 18 månader och har ingen övre åldersgräns.

Mentaltest

Mentaltesten innehåller delar, moment, som utvärderar hundens olika egenskaper bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. 

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Testet är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att hunden ska få godkänt.

För att delta i mentaltest måste hunden vara minst 18 månader och högst 48 månader.

Titeln Korad

I titeln Korad ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av dess exteriör. Hundar som blir godkända i båda delarna erhåller den meriterande titeln korad.