Fotograf: Nils-Petter Nilsson
Fotograf: Nils-Petter Nilsson
Fotograf: Nils-Petter Nilsson

Tjänstehunds utbildningsdagar

Konferens

10 feb  - 11 feb10 feb - 11 feb

09:00  - 13:0009:00 - 13:00

Årlig utbildningshelg för distriktens tjänstehundsansvariga och representanter från myndigheter.

Tjänstehunds utbildningsdagar genomförs som ett gemensamt arrangemang för patrullhund-och räddningshundverksamheten. Vissa delar genomförs separat och vissa delar gemensamt. Syftet är att vara en arena för dialog och informationsutbyte med målet att vi ska stå enade i våra beslut och fortsatta arbete framåt.

Läs mer och anmäl dig via länken nedan.