Konferensstolar
Konferensstolar
Konferensstolar

Utbildningsdagar

Tjänstehunds utbildningsdagar

23 maj 202423 maj 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Årlig utbildningshelg för distriktens tjänstehundsansvariga och representanter från myndigheter.

Svenska Brukshundklubben inbjuder årligen till tjänstehunds utbildningsdagar där distriktens tjänstehundsansvariga, patrullhund och räddningshund, kan mötas för dialog och informationsutbyte. Även representanter från uppdragsgivande myndigheter bjuds in att närvara.

Innehåll

Syfte

Tjänstehunds utbildningsdagar 2025 kommer att genomföras som ett gemensamt arrangemang för patrullhund- och räddningshundsverksamheten. Vissa delar genomförs separat och vissa delar gemensamt. Syftet är att vara en arena för dialog och informationsutbyte med målet att vi ska stå enade i våra beslut och fortsatta arbete framåt.

Innehåll & handlingar

Lördag kommer att börja gemensamt för alla deltagare för att sedan delas upp i två block: patrullhund och räddningshund. Söndagen fortsätter uppdelad i de två blocken.

Ett preliminärt program kommer att publiceras längst ner på denna sida. Ett uppdaterat program och deltagarlista kommer skickas ut ett par veckor innan konferensen till alla anmälda deltagare.

Tider

Lördag 8 februari

09.00 Konferensen inleds

Söndag 9 februari

13.30-14.30 Lunch och avslutning

Anmälan

Anmälan görs direkt på hemsidan, längst ned på denna sida. En automatisk bekräftelse på din anmälan skickas omgående till din e-post.

Får du ingen bekräftelse eller vill ändra något i din bokning så kontakta Frida Svemer, se kontaktuppgifter nedan. 

Sista anmälningsdag är den 20 december 2023.

Vi vill uppmärksamma er i distrikten på att ni kostnadsfritt får skicka två representanter, en för patrullhundsverksamheten och en för räddningshundverksamheten.

Frida Svemer
Utbildningsadministratör
Frida Svemer
Patrullhund

Hotellet

Arrangemanget äger rum på Radisson Blu Arlandia hotell på Arlanda. För vägbeskrivning följ länken: http://www.radissonblu.se/arlandiahotell-arlanda/laege

Incheckning sker från klockan 15.00 på lördagen. För dig som har bokat hundrum går det bra att checka in redan vid 9.00.

Utcheckning sker senast klockan 11.00 på söndagen. För dig med hund kan utcheckning ske fram till 15.00. Meddela då i anmälan under "övrigt att meddela" att du önskar sen utcheckning. Säg också till om det vid incheckningen på hotellet.

Kostnad

Brukshundklubbens representanter

Centrala medel bekostar resor och uppehälle för en representant för patrullhundsverksamheten samt en representant för räddningshundverksamheten från varje distrikt till utbildningsdagarna. Distrikten får skicka fler representanter men då på egen bekostnad. Distrikten väljer själva vilka representanter de vill skicka kostnadsfritt. För extra representanter faktureras konferensavgiften i efterskott, se pris nedan.

Boende från fredag medges endast för de representanter som har lång resväg. Detta måste även motiveras i anmälningsformuläret. Mer information om Svenska Brukhundklubbens resepolicy finns här.

Övriga deltagare

Samtliga flottiljer, utbildningsgrupper, FHTE, HvSS, Ing2, FMUndSäkC inbjuds att på egen bekostnad sända representanter till utbildningsdagarna, se pris nedan för konferensavgift.

Inköpsordernummer skall anges i anmälan och själva inköpsordern skickas till frida.svemer[at]brukshundklubben.se. Konferensavgiften faktureras i efterskott. OBS! Inköpsordernummer måste ha inkommit senast 5 dagar innan konferensen startar för att bokningen ska gälla. För sen avbokning kommer faktureras fullt pris för.

Konferensavgift

Paket 1a – 3 200 kr/person i enkelrum
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende, samt middag lördag.

Paket 1b – 2 700 kr/person, del i dubbelrum
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende, samt middag lördag.

Paket 2a – 4 250 kr/person i enkelrum
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende från fredag, samt middag lördag.

Paket 2b – 3 300 kr/person, del i dubbelrum
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende från fredag, samt middag lördag.

Paket 3 – 1 550 kr/person
Deltagande på konferensen dagtid lördag-söndag (ej boende).

Alkoholhaltiga drycker inhandlas på egen bekostnad. Mineralvatten och lättöl ingår till måltiderna.

Resor

Brukshundklubbens representanter

Brukshundklubbens representanter, en för patrullhund och en för räddningshund per distrikt, bokar sina resor enligt instruktion som skickas med inbjudan till tjänstehundsansvariga och räddningshundsansvariga i distrikten.

Tåg- eller flygbiljetter ska beställas i god tid så att lägsta möjliga pris kan erhållas.

Vid resa med bil kan biljett för parkering fås i receptionen. Utbetalningsunderlag för kilometerersättning ska vara på kansliet senast 10 dagar efter utbildningen. Underlagen skickas via e-post till tjanstehund[at]brukshundklubben.se. Underlag med kvitton måste dock skickas per post till kansliet.

Övriga deltagare

Kostnad för distrikts ev. extra deltagares resor bekostas och bokas av respektive distrikt. OBS! Extra deltagares resa får INTE bokas via BCD Travel (förbundets resebyrå). Distrikt hanterar ev. resekostnad för extra deltagare. Extra deltagare måste betala ev. parkeringsavgift direkt till hotellet. Kan med fördel göras direkt till konferensreceptionen för att ta del av det fördelaktiga parkeringspriset Svenska Brukshundklubben har med hotellet.

Upplysningar och kontakt

Vi frågor eller ändringar av bokningar kontakta Brukshundklubbens kansli, Frida Svemer via telefon 08-505 875 09 eller e-post frida.svemer[at]brukshundklubben.se

Behöver du hjälp på plats så går det också bra att ringa på ovanstående telefonnummer under hela helgen.

Varmt välkommen,

Utskottet för samhällsnytta