Hund och människa som tittar på en dator.
Hund och människa som tittar på en dator.
Hund och människa som tittar på en dator.

Digital kongress 2024

Nyhet publicerad den 22 mars 2024

02 apr 202402 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande instans, kongressen, får nytt upplägg 2024 och genomförs i digital form.

Kongress 2024

Datum: 25 - 26 maj 2024

Plats: De digitala mötesverktygen Zoom och VoteIT.

Kongressen

Kongressen arrangeras varje år och är Svenska Brukshundklubbens högst beslutande instans. Förbundsstyrelsen leder kongressen och varje distrikt och rasklubb finns representerade för att tillsammans med vald styrelse, i demokratisk ordning, lägga upp riktlinjer för verksamheten.

Beslut om digital kongress

Med anledning av att det ekonomiska resultatet för 2023 ser ut att bli sämre än budgeterat och budget för 2024 behöver revideras, har Svenska Brukshundklubben ansökt om dispens hos Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse om att få genomföra kongressen 2024 digitalt, istället för de fysiska förhandlingarna som tidigare planerats. Centralstyrelsens presidium har beviljat dispensen.

Den digitala kongressen 2024 genomförs som ett digitalt fullmäktigemöte, i enlighet med Svenska Kennelklubbens riktlinjer, i de digitala mötesverktygen Zoom och VoteIT.

Ny kongresskallelse

Med anledning av ovanstående kommer distrikt och rasklubbar att tillskickas en ny kongresskallelse inför den digitala kongressen. 

Den senaste informationen om kongressen samlas här: www.brukshundklubben.se/kongress.