Bilds som visar röda konferensstolar på rader.
Bilds som visar röda konferensstolar på rader.
Bilds som visar röda konferensstolar på rader.

Om kongressen

05 jul 202205 jul 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens kongress genomförs varje år och är organisationens högst beslutande instans. Här deltar delegater från distrikt och rasklubbar vilka representanter för våra medlemmar.

Kongressens deltagare

Förbundsstyrelsen leder kongressen, som genomförs i maj varje år. Distrikt och rasklubbar representerar våra medlemmar genom sina delegater som fattar beslut om förbundets framtid. Dagordningen regleras av våra grundstadgar. Även inbjudna hedersledamöter och gäster finns närvarande vid förhandlingarna.

Motioner

Motioner till kongressen lämnas in från lokalklubbar (via distrikten), distrikt och rasklubbar. Alla våra medlemmar har på detta sätt möjlighet att genom sin klubb påverka organisationens inriktning och framtid.

Valberedningen

Valberedningen arbetar inför kongressen med att ge förslag på kandidater för val till ny förbundsstyrelse. De ger också förslag på ordförande och vice ordförande att leda kongressen.

Förbundsstyrelsen verkställer

Kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att verkställa de beslut som fattats. Förbundsstyrelsen ska också lämna rapport för genomfört verksamhetsår inför varje kongress.

Förberedande konferens

I januari varje år genomförs en organisationskonferens som förberedelse till den kommande kongressen. Där möts representanter från organisationen för information och dialog. 2022-års organisationskonferens genomfördes den 6 februari.

Kongressen 2022

Efter två års digitala kongresser, genomfördes äntligen 2022 års upplaga av kongressen den 7 - 8 maj 2022 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Läs kongressprotokollet här.

Kongressen 2023

Kongressen genomförs den 13 - 14 maj 2023 på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som deltar på kongressen.

Anmälan till kongressen

Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar utser representanter (delegater) till kongressen. Kallelse skickas ut till distrikt och rasklubbar senast den 1 februari kongressåret. Sista anmälningsdag framgår i kongresskallelsen och brukar vara i början på mars.