Bild på konferensrum med konferensdeltagare.
Bild på konferensrum med konferensdeltagare.
Bild på konferensrum med konferensdeltagare.

Organisationskonferens

Förberedande inför kongressen

13 feb 202313 feb 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens organisationskonferensen genomförs årligen och är en förberedande mötesplats inför kongressen. På konferensen deltar representanter från distrikt och rasklubbar, förbundsstyrelsen och valberedningen.

Innehåll

Organisationskonferensen är en förberedelse inför kongressen, dialog och diskussion förs kring bl.a. budget- och verksamhetsfrågor, aktuella ämnen och frågeställningar. Dessutom informerar valberedningen om sitt pågående arbete inför kongressen.

Inbjudan

Inbjudan till organisationskonferensen går ut till alla distrikt och rasklubbar inom organisationen. Sista anmälningsdag är den 12 december.

Konferenshandlingar och program skickas ut till anmälda deltagare innan konferensen.

Organisationskonferens 2023

Den 4 - 5 februari genomfördes 2023 års upplaga av organisationskonferensen. Konferensen genomfördes detta år som ett samarrangemang, med delvis gemensamma programpunkter, tillsammans med Tjänstehunds utbildningsdagar.

Inbjudan går ut till berörda och sista anmälningsdag är den 12 december.

Välkommen till organisationskonferens den 4–5 februari 2023. Konferensen är i år ett samarrangemang tillsammans med Tjänstehunds utbildningsdagar. Sista anmälningsdag är den 12 december. Anmäl ert deltagande via formuläret nedan.

Inbjudan gäller ordförande i distrikt och rasklubbar samt delar av den centrala förbundsorganisationenen.

Utöver ordföranden har distrikt och rasklubbar möjlighet att på egen bekostnad anmäla ytterligare EN person, vilken får delta i mån av plats.

Vi vill göra distrikten uppmärksamma på att skicka representation till både organisationskonferensen samt Tjänstehunds utbildningsdagar detta då konferenserna kommer att pågå med parallella sessionsblock. Information och programupplägg kommer att skickas ut till anmälda deltagare.

Datum och plats

Datum: 4 - 5 februari 2023 (distriktsforum och rasklubbsträff den 3 februari).
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.
Tid: Start kl. 09:00 på lördagen och avslut kl. 13:30 med lunch på söndagen.
OBS! Fredag kväll genomförs distriktsforum samt rasklubbsträff med start kl. 18:00.

Under lördagen kombineras gemensamma programpunkter tillsammans med Tjänstehunds utbildningsdagar med parallella sessionspass för distrikt & rasklubbar / patrullhund / räddningshund. Söndagens program är uppdelat i de tre sessionsblocken. 

Ljud- och bildupptagning

Ljud- och bildupptagning samt eventuell inspelning/streaming kan komma att förekomma under konferensen, och publiceras i Svenska Brukshundklubbens kanaler.

Konferensavgift för extra deltagare

För ev. extra deltagande som bekostas av distrikt/rasklubb (en person i mån av plats) gäller följande konferensavgifter, vilka faktureras:

Paket 1a – 3 100 kr/person i enkelrum.
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende samt middag.

Paket 1b – 2 600 kr/person, del i dubbelrum.
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende samt middag.

Paket 2a – 4 100 kr/person i enkelrum.
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende från fredag samt middag.

Paket 2b – 3 200 kr/person, del i dubbelrum.
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende från fredag samt middag.

Paket 3 – 1 500 kr/person.
Deltagande på konferensen dagtid lördag-söndag (ej boende).

Anmälan

Anmälan till görs i formuläret nedan.

En automatisk bekräftelse på anmälan skickas till den i anmälan angivna e-postadressen. Uteblir bekräftelse eller om bokning behöver ändras kontakta Katarina Swahn, se kontaktuppgifter nedan. 

Sista anmälningsdag är måndagen den 12 december 2022.

Vi vill uppmärksamma distrikt och rasklubbar på att en deltagare deltar kostnadsfritt. Eventuell extra deltagare (max en person) kan anmälas i mån av plats och bekostas då av distrikt/rasklubb.

Då arrangemanget genomförs tillsammans med tjänstehunds utbildningsdagar påminner vi om att anmäla representanter till de båda då konferenserna kommer att pågå med parallella sessionsblock.

Katarina Swahn
Organisationssekreterare
Katarina Swahn