Bild på konferensrum med konferensdeltagare.
Bild på konferensrum med konferensdeltagare.
Bild på konferensrum med konferensdeltagare.

Organisationskonferens

Förberedande inför kongressen

13 nov 202313 nov 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens organisationskonferensen genomförs årligen och är en förberedande mötesplats inför kongressen. På konferensen deltar representanter från distrikt och rasklubbar, förbundsstyrelsen och valberedningen.

Innehåll

Organisationskonferensen är en förberedelse inför kongressen, dialog och diskussion förs kring bl.a. budget- och verksamhetsfrågor, aktuella ämnen och frågeställningar. Dessutom informerar den centrala valberedningen om sitt pågående arbete inför kongressen.

Inbjudan

Inbjudan till organisationskonferensen går ut till alla distrikt och rasklubbar inom organisationen. Sista anmälningsdag är den 12 december.

Konferenshandlingar och program skickas ut till anmälda deltagare innan konferensen.

Organisationskonferens 2023

Den 4 - 5 februari genomfördes 2023 års upplaga av organisationskonferensen. Konferensen genomfördes detta år som ett samarrangemang, med delvis gemensamma programpunkter, tillsammans med Tjänstehunds utbildningsdagar.

Organisationskonferens 2024

Välkommen till organisationskonferens den 3 – 4 februari 2024. Sista anmälningsdag är den 12 december. Anmäl ert deltagande via formuläret nedan.

Inbjudan gäller ordföranden i distrikt och rasklubbar samt delar av den centrala förbundsorganisationenen.

Utöver ordföranden har distrikt och rasklubbar möjlighet att på egen bekostnad anmäla ytterligare EN person, vilken får delta i mån av plats.

Diskussionsämnen

Inför planeringen av konferensprogrammet önskar förbundsstyrelsen att distrikt och rasklubbar senast den 15 november inkommer med förslag på fem diskussionsämnen. Detta görs till i inbjudan angiven e-postadress.

Datum och plats

Datum: 3 - 4 februari 2024 (distriktsforum och rasklubbsträff den 2 februari).
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.
Tid: Start kl. 09:00 på lördagen och avslut kl. 17:00 på söndagen.
OBS! Fredag kväll genomförs distriktsforum samt rasklubbsträff med start kl. 18:00. Respektive instans står för program och innehåll. Förbundet står för lättare förtäring i anslutning till konferenslokalen.

Ljud- och bildupptagning

Ljud- och bildupptagning samt eventuell inspelning/streaming kan komma att förekomma under konferensen, och publiceras i Svenska Brukshundklubbens kanaler.

Konferensavgift för extra deltagare

För ev. extra deltagande som bekostas av distrikt/rasklubb (en person i mån av plats) gäller följande konferensavgifter, vilka faktureras:

Paket 1a – 3 200 kr/person i enkelrum.
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende samt middag.

Paket 1b – 2 700 kr/person, del i dubbelrum.
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende samt middag.

Paket 2a – 4 250 kr/person i enkelrum.
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende från fredag samt middag.

Paket 2b – 3 300 kr/person, del i dubbelrum.
Deltagande på konferensen lördag-söndag inkl. boende från fredag samt middag.

Paket 3 – 1 550 kr/person.
Deltagande på konferensen dagtid lördag-söndag (ej boende).

Anmälan

Anmälan till konferensen görs i formuläret nedan.

En automatisk bekräftelse på anmälan skickas till den i anmälan angivna e-postadressen. Uteblir bekräftelse eller om bokning behöver ändras kontakta Katarina Swahn, se kontaktuppgifter nedan. 

Sista anmälningsdag är tisdagen den 12 december 2023.

Vi vill uppmärksamma distrikt och rasklubbar på att en deltagare deltar kostnadsfritt. Eventuell extra deltagare (max en person) kan anmälas i mån av plats och bekostas då av distrikt/rasklubb.

Resor för extra deltagare bekostas och bokas av respektive distrikt/rasklubb (använd INTE förbundets resebokning för denna person).

Felaktig svars-sida

OBS! För närvarande har vi problem med svars-sidan i formulären här på hemsidan, efter anmälan kan det därför ev. komma ett besked om att ”Sidan inte finns”.

Så länge ett automatiskt bekräftelsemejl på anmälan mottas har allt gått bra. Uteblir bekräftelsemejl kontakta nedan, efter kontroll i skräppostmappen.

Konferens
Förbundskansliet
Konferens