Bild på konferensrum med konferensdeltagare.
Bild på konferensrum med konferensdeltagare.
Bild på konferensrum med konferensdeltagare.

Organisationskonferens

Förberedande inför kongressen

29 mar 202229 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens organisationskonferensen genomförs årligen och är en förberedande mötesplats inför kongressen. På konferensen deltar representanter från distrikt och rasklubbar, förbundsstyrelsen och valberedningen.

Innehåll

Organisationskonferensen är en förberedelse inför kongressen, dialog och diskussion förs kring bl.a. budget- och verksamhetsfrågor, aktuella ämnen och frågeställningar. Dessutom informerar valberedningen om sitt pågående arbete inför kongressen.

Inbjudan

Inbjudan till organisationskonferensen går ut till alla distrikt och rasklubbar inom organisationen. Sista anmälningsdag är den 12 december.

Konferenshandlingar och program skickas ut till anmälda deltagare innan konferensen.

Organisationskonferens 2022 - digital

Med anledning av det aktuella smittspridningsläget och myndigheternas nya restriktioner har förbundsstyrelsen beslutat att ställa om den planerade Organisationskonferensen 2022 så att den genomförs digitalt i stället för fysiskt. Allt i syfte att hjälpa till att förhindra smittspridning av covid-19. Ytterligare information om detta kommer att gå ut direkt till berörda.

Den digitala organisationskonferensen 2022 kommer att genomföras SÖNDAGEN den 6 februari kl. 09:00 – ca 17:00.

I konferensen deltar EN person per distrikt/rasklubb.

Program, information och länk till Zoom-mötet skickas ut till anmälda deltagare inför konferensen.

Konferensledning

Elisabeth Arebark (FS), Peter Lind (FS), Fredrik Olsson (Värmland-Dal), Karin Kärnhagen (Beauceron) och Katarina Swahn (förbundskansliet).

 

Organisationskonferens 2023

Den 4-5 februari genomförs 2023 års upplaga av organisationskonferensen. Konferensen genomförs 2023 som ett samarrangemang, med delvis gemensamma programpunkter, tillsammans med Tjänstehunds utbildningsdagar.

Inbjudan går ut till berörda och sista anmälningsdag är den 12 december 2022.