Bild på griffeltavla med texten "Choice" samt pilar åt fyra håll.
Bild på griffeltavla med texten "Choice" samt pilar åt fyra håll.
Bild på griffeltavla med texten "Choice" samt pilar åt fyra håll.

Valberedning

Svenska Brukshundklubben

11 mar 202411 mar 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning lämnar inför kongressen förslag på kandidater till förbundsstyrelsen.

De personer som ingår i förbundets valberedning väljs av kongressens delegater. Valberedningen arbetar enligt våra grundstadgar och ett valberednings-PM, i syfte att ta fram ett, i organisationen väl grundat, förslag på förbundsstyrelse till kongressen.

Uppgift

Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på kandidater till förbundsstyrelsen. De föreslår även personer till ordförande- och vice ordförandeposterna, som leder kongressens förhandlingar.
Valberedningens arbete styrs av både det valberednings-PM som fastställs av kongressen samt den valordning som beskrivs i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 10.

Mandatperiod

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en sammankallande. Mandatperioden för valberedningens ledamöter är två år förutom för den sammankallande som väljs på ett år. Sammankallande samt två ledamöter väljs vid varje ordinarie kongress.

Föreslå kandidater

Svenska Brukshundklubbens medlemmar kan föreslå valberedningen personer som kan vara lämpliga att representera organisationen i förbundsstyrelsen. Se kontaktuppgift nedan.

Nominering av kandidater

Svenska Brukshundklubbens valordning möjliggör för distrikt och rasklubbar att, efter delgivning av valberedningens preliminära förslag, enligt styrelsebeslut nominera ytterligare kandidater till förbundsstyrelsen. Detta kan göras fram till den 20 januari kongressåret och nomineringen görs på framtagen nomineringsblankett eller formulär. Läs mer om rutin för nomineringar här.

Valbara på kongressen

De personer som är valbara på kongressen är de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de personer som ev. nominerats av distrikt och rasklubbar.

Viktiga datum

15 november - lokalklubbar och lokalområden skickar sina svar och förslag till sitt distrikt och rasklubb för sammanställning.
5 december - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden och svar till valberedningen för sammanställning.
1 januari - valberedningens preliminära förslag ska ha delgetts organisationen.
20 januari till detta datum kan distrikt och rasklubbar nominera ytterligare kandidater. 
1 mars - valberedningen ska ha lämnat sitt slutliga förslag inför kongressen.

Vald valberedning

Följande personer är valda av kongressen att ingå i förbundets valberedning:

Sammankallande Anna Persson - Mandat till kongressen 2024
Ledamot Anders Brorsson - Mandat till kongressen 2024
Ledamot Tomas Knuutila - Mandat till kongressen 2024
Ledamot Peter Sjöberg - Mandat till kongressen 2025
Ledamot Helén Wallman - Mandat till kongressen 2025

Anna Persson

Anna Persson

Anna Persson

Jag är uppfödd med hund i familjen och fick min första egna hund när jag var tolv år, en boxertik som tävlades i lydnad. Det är länge sedan nu och genom åren har jag varit mycket aktiv inom flera delar av SBK som tävlande, tävlingsledare, instruktör och mentalfigurant samt i styrelser på lokal, regional och central nivå. Jag har också ett stort intresse för hundars hälsa och fysiska förutsättningar. Mitt tävlingsintresse handlar främst om bruksprov och IGP. Med de tre senaste hundarna har jag tävlat IGP, men nu börjar jag längta ut i skogen igen.
Privat jobbar jag som medicinsk journalist på Karolinska Institutet i Solna. Förutom hunderiet är jag intresserad av litteratur, sport och vårt fritidshus i Dalarna. Är medlem i rasklubbarna för boxer och schäfer samt lokalklubbarna Mälarö, Solna-Sundbyberg, Ludvika och Strängnäs.
Min syn på valberedningens uppdrag handlar främst om att upprätta dialog med distrikt och rasklubbar i syfte att säkerställa en kompetent och engagerad förbundsstyrelse som kan leda SBK framåt. Valberedningen är tillsatt av klubbarna och vi arbetar på deras mandat.

Anders Brorsson

Anders Brorsson

Anders Brorsson

Medlem i Sölvesborg Brukshundklubb och medlem i SBK sedan 1971.
Jag har arbetat centralt i över trettio år, mest inom tävling och valberedningen (4 år). Jag är lärare i Hundtjänst, bruksdomare och har tävlat många SM i spår och rapport.

Nu har jag en mallinois och tävlar spår, rapport och skydd i elitklass.
Stort intresse för att SBK ska vara alla hundägares klubb.
Civilt har jag arbetat på Vägverket/Trafikverket som vägmästare och trafikledare, vilket innebar upphandlingsarbete och omhändertagande av entreprenadernas utföranden.

Tomas Knuutila

Tomas

Tomas Knuutila

Jag har varit aktiv inom Svenska Brukshundklubben (SBK) föreningsarbete sedan 1995.
- Lokalklubbsordförande i Tyresö brukshundklubb 1995-2001 (samt även suttit i lokalklubbsstyrelsen på olika poster till och från efter 2001 till 2023)
- Distriktsordförande i Stockholm 2002-2006
- Förbundsstyrelsen 2006-2017
- Förbundsstyrelsen 2:e vice ordförande 2010-2017
- Sammankallande utskottet samhällsnytta 2009-2012
- Utbildat en räddningshund
Jag var även med och startade upp SBK sjöräddningshund i samarbete med Sjöfartsverket och MSB.
Idag har jag en labrador som är tio år, som tillsammans med mig och min fru tillbringar sina dagar i Roslagen.

Peter Sjöberg

Peter

Peter Sjöberg

Jag är 50 år och från Norrbotten. Bor sedan 2023 i Uppland och är gift med Erika och har två vuxna barn, 2 hundar och en katt. Hela mitt liv har jag varit engagerad i ideella och ekonomiska föreningar och har på så sätt provat på de flesta styrelse posterna inom föreningslivet och varit drivande i det ideella arbetet. Jag har under större delen av det verksamma arbetsliv jobbat i byggbranschen på ledande positioner med både budget och personalansvar.
Inom byggbranschen har jag fått möjligheten att bygga långsiktiga affärsrelationer samt organisera utifrån olika personligheter till sammansvetsade grupper.
Målet är att kunna nyttja en bred kompetens för att effektivt kunna sträva
mot gemensamt uppsatta mål.

Helén Wallman

Helen Wallman

Helén Wallman

Jag har varit aktiv inom Svenska Brukshundklubben med föreningsarbete sedan 1996. Det var det året min man och jag köpte vår första rottweiler och det är framförallt inom Svenska Rottweilerklubben AfR jag har min bakgrund i organisationen. Det började med att vi var några som gemensamt startade upp Östergötlands lokalområde och på den vägen var det. Inom Svenska Rottweilerklubben AfR har jag varit aktiv inom många olika uppdrag både i kommittéer och styrelser på både lokalområdes- och central nivå. På lokalklubbsnivå har jag haft mindre uppdrag, jag har varit instruktör och genomfört en del arrangemang, bland annat ett antal utställningar under åren.
Jag har också varit aktiv i förbundsstyrelsen under några år på olika positioner och nu är jag med i valberedningen och i disciplingruppen.
Det är framförallt min man som varit den som mestadels tränat och tävlat när jag varit mer föreningsaktiv. Jag själv har bara testat att tävla lydnad och bruks och har också utbildat en tjänstehund. Utöver det har jag vart MH-figurant och exteriörbeskrivare. Nu har vi inte någon brukshund i familjen.
Vi, jag, min man och våra tre barn (ungdomar/unga vuxna) bor i Östergötland.
Jag har arbetat i privat sektor i ca 10 år, därefter har jag arbetat statligt och arbetar sedan 2010 med personalfrågor i kommunal verksamhet.

Valberedningen informerar

Kommunikation med organisationens samtliga nivåer är viktig i valberedningens arbete med att ta fram förslag på personer inför personval till förbundsstyrelsen.

Tidsplan för valberedningens arbete inför kongressen 2024:

 1. 1. Under augusti hålls inledande möten med distrikt och rasklubbar.
 2. 13 september deltar valberedningen som åhörare vid FS-sammanträde i Teams.
 3. Under oktober genomförs intervjuer med samtliga FS-ledamöter för att förhöra sig om deras uppfattning om FS-arbetet och deras önskan om fortsatt engagemang i förbundsstyrelsen.
 4. Under oktober förs fortsatta diskussioner med distrikt och rasklubbar.
 5. Den 12 oktober - utskick till samtliga distrikt och rasklubbar med uppmaning om input och förslag på nya ledamöter. Till utskicket bifogas ett antal frågor som valberedningen önskar svar på från organisationen.
 6. Den 15 november ska förslag från lokalklubb/lokalområde sänts till distrikt/rasklubb.
 7. Distrikt och rasklubbar sammanställer därefter inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar om de förslag/svar som sänds till valberedningen. Valberedningen ska nås av dessa senast den 5 december.
 8. Intervjuer sker med kandidater november - december.
 9. Fortsatt dialog sker med distrikt och rasklubbar november - december. 
 10. Valberedningens preliminära förslag ska delges organisationen senast den 1 januari 2023.
 11. Senast den 20 januari kan distrikt och rasklubbar nominera ytterligare kandidater. Nomineringen ska innehålla information om vilken post som avses, namn och kontaktuppgifter, en kort presentation samt uppgift om att den föreslagne personen kandiderar.
 12. Förbundskansliet ska senast en vecka efter att nomineringen är avslutad, delge valberedningen samtliga nomineringar.
 13. Nomineringarna ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen som genomförs den 3-4 februari 2024.
 14. Efter konferensen färdigställer valberedningen sitt slutliga förslag till kongressen. Förslaget ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.
 15. Valberedningens slutliga förslag presenteras i kongresshandlingarna inför kongressen den 25 - 26 maj 2024.

Valberedningens förslag

Det förslag som valberedningen tagit fram inför årets kongress framgår i kongresshandlingarna.

Kontakta den centrala valberedningen

Central valberedning

Valberednings-PM