Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.

Kongresshandlingar och protokoll

07 jul 202307 jul 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar och protokoll.

Kongressprotokoll

2023-05-13 Förslag på arbets- och arbetsordning 2023

Kongress 2023

Här presenteras de handlingar som kommer att behandlas inför och på kongressen den 13 - 14 maj 2023. Handlingar läggs upp efterhand som de är klara.

Digitala kongresshandlingar

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens fokusområde om hållbarhet distribueras samtliga kongresshandlingar digitalt. Dessa kommer att tillsändas distrikt, rasklubbar samt anmälda kongressdeltagare per e-post samt läggas upp här på hemsidan. Handlingarna kommer även finnas i det digitala mötesverktyget VoteIT vid kongressförhandlingarna.

Nya versioner av kongresshandlingar 2023

Med anledning av smärre korrigeringar i verksamhetsberättelsen för 2022 samt kongresshandlingarna 2023 lades uppdaterade versioner av dessa dokument upp på hemsidan den 17 april 2023.

Verksamhetsberättelse 2022

Kongresshandlingar 2023

Revisionsberättelse

Synpunkter senast den 11 april

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar och synpunkter på verksamhetsberättelse 2022 samt övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa, via distrikt och rasklubbar, skickas in senast den 11 april (OBS nytt datum!) till konferens@brukshundklubben.se. Ange ”Synpunkter inför kongressen” i ämnesraden. Detta för att möjliggöra beredning inför såväl diskussionsforum som kongress.

Valberedningens slutliga förslag

Här presenteras valberedningens slutliga förslag. Längre ned finns presentation av respektive person.

Nomineringar från distrikt/rasklubbar

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari, efter styrelsebeslut, enligt grundstadgarnas valordning nominera ytterligare personer efter valberedningens preliminära förslag. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som skickas ut till distrikt och rasklubbars officiella e-postadresser (hämtade ur medlemsregistret).

Ytterligare nomineringar

Här presenteras de ytterligare nominerade personer som distrikt och rasklubbar har nominerat. Längre ned finns presentation av respektive person.

Instans Nominerad Funktion/post
Gävleborgsdistriktet Piia Nora Förbundsordförande
 
Svenska Bouvierklubben Piia Nora Förbundsordförande
 
Skaraborgsdistriktet Piia Nora Förbundsordförande
Motivering: SBK Skaraborg Distrikt har valt att nominera Barbro Olsson och Piia Nora av den anledning att vi anser det väldigt olyckligt att 3 ledande poster byts ut samtidigt. Vi upplever det som att man river en grund, vilket kan göra det mer svajigt i FS och som i förlängningen påverkar hela organisationen. Vi anser att Piia Nora utåt sett jobbat på ett bra sätt. Piia har framfört vårt SBK som bland annat på kennelfullmäktige på ett föredömligt sätt. 
 
Svenska Chodský pesklubben Piia Nora  Förbundsordförande
Motivering: Piia har under flera år verkat för att skapa en tillitsbaserad ledning inom organisationen. 
 
Instans Nominerad Funktion/post
Svenska Bouvierklubben Barbro Olsson 2:e vice ordförande
 
Gävleborgsdistriktet Barbro Olsson 2:e vice ordförande
 
Svenska Chodský pesklubben Barbro Olsson 2:e vice ordförande
Motivering: Barbro har en enorm erfarenhet som är oerhört betydelsefull för organisationen.
 
Svenska Hovawartklubben Barbro Olsson 2:e vice ordförande
Motivering: Vi i Svenska Hovawartklubben tror att alla redan veta att Barbro Olsson är en idéspruta av sällan skådat slag. Det som gör Barbro unik är att hon inte bara kläcker idéer och tycker saker, utan att hon också när hon får gehör för sina idéer ser till att få dom genomförda. Hon är som en välkänd framgångsrik entreprenör en gång uttryckte saken ”en doer och inte bara en tycker”. Det finns ett behov av minst en sådan person i varje styrelse och alltså också i FS.
 
Närkedistriktet Barbro Olsson  2:e vice ordförande
Motivering: Hela Distriktsstyrelsen i Närke står bakom denna nominering och anser att det vore tokigt att inte ta tillvara på hennes erfarenhet och kontakter. Detta speciellt nu när det blir så stora förändringar inom FS.
 
Skaraborgsdistriktet Barbro Olsson 2:e vice ordförande
Motivering: SBK Skaraborg Distrikt har valt att nominera Barbro Olsson och Piia Nora av den anledning att vi anser det väldigt olyckligt att 3 ledande poster byts ut samtidigt. Vi upplever det som att man river en grund, vilket kan göra det mer svajigt i FS och som i förlängningen påverkar hela organisationen. Med den stora kunskap och långa erfarenhet som Barbro Olsson besitter så är hon en stor tillgång för SBK.

Valbara personer

Bild som visar ett skrivbord med ett anteckningsbok, penna, mobil och tre blomkrukor.

Foto: Pixabay

Valbara personer vid kongressen är, enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Förberedande valberedningskommitté

Vid Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2023 utsågs en kommitté om tre personer som ska förbereda inför val av valberedning på kongressen 2023. 

Kommittén består av tre personer, varav en sammankallande. Kommittén väljs formellt på plats på kongressen i maj.

2023

  • Nina Christoffersson (Dalarna), sammankallande
  • Billy Andersson (Briard och Picard)
  • Monika Sasse (Närke)

Förslag inför val av valberedning

Förbundskansli
Organisationssekreterare