Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.

Kongresshandlingar och protokoll

05 jul 202205 jul 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar och protokoll.

Kongress 2022

Här presenteras de handlingar som kommer att behandlas inför och på kongressen den 7 - 8 maj 2022. Handlingar läggs upp efterhand som de är klara.

Digitala kongresshandlingar

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens fokusområde om hållbarhet samt 2022 års tema Hållbarhet kommer i år samtliga kongresshandlingar att distribueras digitalt. Dessa kommer att tillsändas distrikt, rasklubbar samt anmälda kongressdeltagare per e-post samt läggas upp här på hemsidan. Handlingarna kommer även finnas i det digitala mötesverktyget VoteIT vid kongressförhandlingarna.

Synpunkter senast den 4 april

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2021 och övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa via distrikt och rasklubbar skickas in senast den 4 april till organisationssekreteraren på förbundskansliet. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Förbundskansli
Organisationssekreterare

Kongressprotokoll

Kongresshandlingar 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag finns på sidan 13 i kongresshandlingarna ovan.

Nomineringar från distrikt/rasklubbar

Distrikt och rasklubbars nomineringar finns på sidan 14 i kongresshandlingarna ovan.

Inför kongressen 2022 är Peter Jakob nominerad av Skånedistriktet.

Presentation av nomineringar från distrikt och rasklubbar

Valbara personer på kongressen

Valbara personer vid kongressen är, enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Bild som visar ett skrivbord med ett anteckningsbok, penna, mobil och tre blomkrukor.

Bildtext: Foto: Pixabay

Förberedande valberedningskommitté

Vid Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2022 utsågs en kommitté som ska förbereda inför val av valberedning på kongressen 2022. 

Kommittén har utsett en sammankallande och ska föreslå kongressen vilka tre personer i kommittén som formellt väljs på plats på kongressen i maj.

POE Eriksson, Övre Norrland, sammankallande
Billy Andersson, Småland
Nina Christoffersson, Dalarna
Monica Sasse, Närke
Kirsten Silow Örnberg, Skåne.

Förslag inför val av valberedning