Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.

Kongresshandlingar och protokoll

26 jan 202326 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar och protokoll.

Kongress 2023

Här presenteras de handlingar som kommer att behandlas inför och på kongressen den 13 - 14 maj 2023. Handlingar läggs upp efterhand som de är klara.

Digitala kongresshandlingar

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens fokusområde om hållbarhet distribuerad samtliga kongresshandlingar digitalt. Dessa kommer att tillsändas distrikt, rasklubbar samt anmälda kongressdeltagare per e-post samt läggas upp här på hemsidan. Handlingarna kommer även finnas i det digitala mötesverktyget VoteIT vid kongressförhandlingarna.

Valberedningens preliminära förslag

Här presenteras valberedningens preliminära förslag. Längre ned finns presentation av respektive person.

Nomineringar från distrikt/rasklubbar

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari, efter styrelsebeslut, enligt valordningen nominera ytterligare personer efter valberedningens preliminära förslag. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som skickats ut till distrikt och rasklubbars officiella e-postadresser (hämtade ur medlemsregistret).

Ytterligare nomineringar

Här presenteras de ytterligare nominerade personer som distrikt och rasklubbar har nominerat. Längre ned finns presentation av respektive person.

Instans Nominerad Funktion/post
Gävleborgsdistriktet Piia Nora Förbundsordförande
 
Svenska Bouvierklubben Piia Nora Förbundsordförande
 
Skaraborgsdistriktet Piia Nora Förbundsordförande
Motivering: SBK Skaraborg Distrikt har valt att nominera Barbro Olsson och Piia Nora av den anledning att vi anser det väldigt olyckligt att 3 ledande poster byts ut samtidigt. Vi upplever det som att man river en grund, vilket kan göra det mer svajigt i FS och som i förlängningen påverkar hela organisationen. Vi anser att Piia Nora utåt sett jobbat på ett bra sätt. Piia har framfört vårt SBK som bland annat på kennelfullmäktige på ett föredömligt sätt. 
 
Svenska Chodský pesklubben Piia Nora  Förbundsordförande
Motivering: Piia har under flera år verkat för att skapa en tillitsbaserad ledning inom organisationen. 
 
Instans Nominerad Funktion/post
Svenska Bouvierklubben Barbro Olsson 2:e vice ordförande
 
Gävleborgsdistriktet Barbro Olsson 2:e vice ordförande
 
Svenska Chodský pesklubben Barbro Olsson 2:e vice ordförande
Motivering: Barbro har en enorm erfarenhet som är oerhört betydelsefull för organisationen.
 
Svenska Hovawartklubben Barbro Olsson 2:e vice ordförande
Motivering: Vi i Svenska Hovawartklubben tror att alla redan veta att Barbro Olsson är en idéspruta av sällan skådat slag. Det som gör Barbro unik är att hon inte bara kläcker idéer och tycker saker, utan att hon också när hon får gehör för sina idéer ser till att få dom genomförda. Hon är som en välkänd framgångsrik entreprenör en gång uttryckte saken ”en doer och inte bara en tycker”. Det finns ett behov av minst en sådan person i varje styrelse och alltså också i FS.
 
Närkedistriktet Barbro Olsson  2:e vice ordförande
Motivering: Hela Distriktsstyrelsen i Närke står bakom denna nominering och anser att det vore tokigt att inte ta tillvara på hennes erfarenhet och kontakter. Detta speciellt nu när det blir så stora förändringar inom FS.
 
Skaraborgsdistriktet Barbro Olsson 2:e vice ordförande
Motivering: SBK Skaraborg Distrikt har valt att nominera Barbro Olsson och Piia Nora av den anledning att vi anser det väldigt olyckligt att 3 ledande poster byts ut samtidigt. Vi upplever det som att man river en grund, vilket kan göra det mer svajigt i FS och som i förlängningen påverkar hela organisationen. Med den stora kunskap och långa erfarenhet som Barbro Olsson besitter så är hon en stor tillgång för SBK.

Valbara personer

Bild som visar ett skrivbord med ett anteckningsbok, penna, mobil och tre blomkrukor.

Bildtext: Foto: Pixabay

Valbara personer vid kongressen är, enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Kongresshandlingar 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse

Synpunkter senast den 4 april

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2022 och övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa via distrikt och rasklubbar skickas in senast den 4 april till organisationssekreteraren på förbundskansliet. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Förbundskansli
Organisationssekreterare

Förberedande valberedningskommitté

Vid Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2023 kommer en kommitté utses som ska förbereda inför val av valberedning på kongressen 2023. 

Kommittén består av tre personer, varav en sammankallande.

Kommittén väljs sedan formellt på plats på kongressen i maj.

Förslag inför val av valberedning

Kongressprotokoll