Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.

Kongresshandlingar och protokoll

09 apr 202409 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar och protokoll.

Kongress 2024

Här presenteras de handlingar som kommer att behandlas inför och på kongressen den 25 - 26 maj 2024. Handlingar läggs upp efterhand som de är klara.

Digitala kongresshandlingar

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens fokusområde om hållbarhet distribueras samtliga kongresshandlingar digitalt. Dessa kommer att tillsändas distrikt, rasklubbar samt anmälda kongressdeltagare per e-post samt läggas upp här på hemsidan. Handlingarna kommer även finnas i det digitala mötesverktyget VoteIT vid kongressförhandlingarna.

Kongresshandlingar 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Synpunkter senast den 26 april

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar och synpunkter på verksamhetsberättelse 2023 samt övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa, via distrikt och rasklubbar, skickas in senast den 26 april till konferens@brukshundklubben.se. Ange ”Synpunkter inför kongressen” i ämnesraden. Detta för att möjliggöra beredning inför såväl diskussionsforum som kongress.

Revisionsberättelse

Valberedningens slutliga förslag

Här presenteras valberedningens slutliga förslag. Längre ned finns presentation av respektive person.

Nomineringar från distrikt/rasklubbar

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari, efter styrelsebeslut, enligt grundstadgarnas valordning nominera ytterligare personer efter valberedningens preliminära förslag. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som skickas ut till distrikt och rasklubbars officiella e-postadresser (hämtade ur medlemsregistret).

Godkännande

Nominerad ska ha accepterat nominering samt ha godkänt att namn och presentation presenteras i kongresshandlingar samt i Svenska Brukshundklubbens kommunikationskanaler

Ytterligare nomineringar

Här presenteras de ytterligare nominerade personer som distrikt och rasklubbar har nominerat efter den centrala valberedningens preliminära förslag. Längre ned finns presentation av respektive person.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Fredrik Berg

Förbundsordförande

Gävleborgsdistriktet

Motivering: Fredrik Berg har god erfarenhet av arbete i SBK:s centrala organisation och åtnjuter ett stort förtroende bland medlemmarna. Han har ingående kännedom om organisationen och dess styrdokument. Genom sitt lugna och förtroendeingivande sätt att leda och uttala sig så kommer han att möjliggöra utveckling av SBK:s alla delar.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Fredrik Berg

Förbundsordförande

Mellannorrlandsdistriktet

Motivering: En person som vi tycker har god kunskap om SBK och dess organisation samt uppbyggnad och främjar ett gott samarbetsklimat.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Fredrik Berg

Förbundsordförande

Skaraborgsdistriktet

Motivering: Fredrik är lugn stabil som ser helheten av vår organisation. Han har lång bred erfarenhet inom SBK och stort kontaktnät.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Fredrik Berg

Förbundsordförande

Skånedistriktet

Motivering: Skånedistriktet ville ha en förändring, detta blev inte som vi hade önskat därför vill vi nominera Fredrik Berg för 2024 års kongress.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Fredrik Berg

Förbundsordförande

Östgötadistriktet

Motivering: Fredrik är en väl lämpad person för förtroendeuppdraget som ordförande, då han har stor kunskap och erfarenhet från tidigare uppdrag i förbundsstyrelsen och inom organisationen. Som förbundsordförande krävs det att man har god kunskap i organisationens arbetsuppdrag, stadgar och ekonomi för att kunna ta väl genomtänkta beslut för organisationens bästa, och för att kunna leda arbetet framåt. Som ordförande behöver du också ha en god helhetsbild av hela organisationen och där alla verksamhetsområden är inkluderade. Fredrik uppfyller alla ovan nämnda kriterier för en lämplig förbundsordförande, han är lugn, organiserad och med ett hjärta i SBK och för organisationens alla medlemmar.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Birgitta Björling

1:e vice ordförande

Upplandsdistriktet

Motivering: Birgitta är en initiativrik person som starkt bidragit till tjänstehundverksamheten i sin klubb och i sitt distrikt. Hon brinner för hundverksamheten inom SBK och kommer att vara till stor nytta inom FS. Bland hennes kompetensområden kan nämnas patrullhundsverksamhet, ekonomi och utbildning. Hon har även varit engagerad i ungdomsverksamhet, projektet Utanförskap ungdomar i förorten.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Barbro Olsson

Ledamot

Mellannorrlandsdistriktet

Motivering: Med sitt breda kontaktnät samt mångårig erfarenhet av SBK tycker vi Barbro är en klippa för organisationen.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Barbro Olsson

Ledamot

Skaraborgsdistriktet

Motivering: Barbro har stor bred kunskap inom organisationen både i SKK och SBK. Barbro kan SBK utan och innan. Barbro kan bidra med stabilitet och trygghet under den utveckling man planerar inom SBK.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Barbro Olsson

Ledamot

Östgötadistriktet

Motivering: Barbro har efter många år med olika förtroendeuppdrag inom organisationen stor kunskap och kompetens, vilket organisationen behöver ta vara på. Att Barbro genom en ledamotspost kan komplettera förbundsstyrelsen med sin erfarenhet och kunskap, ger en hållbarhet i vår organisation, men också en styrka för de nyinvalda i förbundsstyrelsen. Genom Barbro kan förbundsstyrelsen få ta del av ytterligare kompetens och erfarenhet, för att underlätta arbetet i förbundsstyrelsen för och mot organisationens medlemmar och verksamhetsmål och uppdrag.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Fredrik Olsson

Ledamot

Smålandsdistriktet

Motivering: Fredrik Olsson är en mycket samvetsgrann och ambitiös person. Han verkar för ett gott samarbete och vill utveckla verksamheten. Fredrik Olsson har alltid det bästa för ögonen, ser alltid framåt och ser till att samtliga får komma till tals. Han har även en god lyssnarförmåga. Med tanke på att Fredrik Olsson skött sin roll som sammankallande i distriktsforumet på ett föredömligt sätt anser vi att han skulle vara ett tillskott för förbundsstyrelsen. 

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Ingrid Tapper

Ledamot

Gävleborgsdistriktet

Motivering: Ingrid Tapper kan bidra till en bredare kompetens genom sin stora kännedom om hundars mentalitet. Genom att komplettera förbundsstyrelsen med Ingrid sätter man hunden i fokus.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Ingrid Tapper

Ledamot

Skaraborgsdistriktet

Motivering: SBK är en bred organisation och med Ingrids otroligt långa och stora erfarenhet ser vi henne som en stor tillgång för SBK.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Martin Sjölin

Ledamot

Rasklubben för Belgiska vallhundar

Motivering: Martin är en drivande person men ändå lyhörd och skulle bli en mycket bra resurs för förbundsstyrelsen med sina erfarenheter från arbetslivet och sitt genuina intresse för hundar och hundträning. Martin är: Målinriktad Effektiv Lyhörd.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Annelie Karlsson Karjalainen

Suppleant

Gävleborgsdistriktet

Motivering: Anneli Karlsson Karjalainen har lång och bred erfarenhet av arbete i lokalklubb, distrikt och rasklubb. Hon kan tillföra värdefull kunskap om flera delar av organisationen, inte minst hundägarutbildning.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Annelie Karlsson Karjalainen

Suppleant

Skaraborgsdistriktet

Motivering: Annelie har en lång erfarenhet inom SBK och SKK.  Hon kan på så sätt bidra med sina kunskaper inom organisationen.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Lars Carlborg

Lekmannarevisor

Gävleborgsdistriktet

Motivering: Lars Carlborg har lång erfarenhet av arbete i förbundsstyrelsen. Som tidigare skattmästare är han förtrogen med ekonomin, organisationen och dess styrdokument. Han är väl lämpad att väljas till lekmannarevisor.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Lars Carlborg

Lekmannarevisor

Mellannorrlandsdistriktet

Motivering: Vi vill nominera Lars Carlborg till lekmannarevisor. Med sin långa SBK kunskap och tidigare uppdrag i FS så tycker vi Lars är väl kompetent för detta uppdrag.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Lars Carlborg

Lekmannarevisor

Skaraborgsdistriktet

Motivering: Med Lars mångåriga erfarenhet som skattmästare i SBK vill vi nominera Lars till lekmannarevisor. Lars är väl insatt i organisation och ekonomi.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Lars Carlborg

Lekmannarevisor

Skånedistriktet

Motivering: Carlborg har under många år varit förbundets skattmästare därav är han en given kandidat som lekmannarevisor.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Lars Carlborg

Lekmannarevisor

Upplandsdistriktet

Motivering: Lars långa erfarenhet och kunnande inom Svenska Brukshundklubbens ekonomi gör honom till en utmärkt kandidat till posten som lekmannarevisor. Han har innehaft posten som skattmästare under flera år och därigenom har hans kompetens synnerligen bekräftats.

Nominerad

Funktion/post

Nominerande instans

Lars Carlborg

Lekmannarevisor

Östgötadistriktet

Motivering: Lars har kunskap om organisationens ekonomi och verksamhet och det är av stor betydelse för posten som föreningens lekmannarevisor.

Valbara personer

Bild som visar ett skrivbord med ett anteckningsbok, penna, mobil och tre blomkrukor.

Foto: Pixabay

Valbara personer vid kongressen är, enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Förberedande valberedningskommitté

Vid Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2024 utses en kommitté om tre personer som ska förbereda inför val av valberedning på kongressen 2024. 

Kommittén består av tre personer, varav en sammankallande. Kommittén väljs formellt på plats på kongressen i maj.

2024

  • Förnamn Efternamn, sammankallande
  • Förnamn Efternamn
  • Förnamn Efternamn

Förslag inför val av valberedning

Förslag på arbets- och beslutsordning 2024

Kongressprotokoll

Förbundskansli
Organisationssekreterare