Bild som visar en paragraf över kullersten.
Bild som visar en paragraf över kullersten.
Bild som visar en paragraf över kullersten.

Grundstadgar

Svenska Brukshundklubben

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar sätter ramarna för hela organisationens verksamhet, både centralt, regionalt och lokalt.

Grundstadgarna beslutas av Brukshundklubbens kongress och fastställs av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté.

Grundstadgarna reglerar

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar

Grundstadgarna är ett viktigt styrdokument för hela Svenska Brukshundklubbens organisation och reglerar:

 • Mål och uppgift
 • Medlemskap och medlemsavgift
 • Verksamhetsår
 • Organisation
 • Kongress
 • Förbundsstyrelse
 • Räkenskaper och revision
 • Valberedning och valordning
 • Protokoll
 • Överprövning och disciplinärenden
 • Force majeure
 • Stadgeändring
 • Upplösning

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar

Utskottsgrupp för styrdokument

Inom utskottet för organisation har förbundsstyrelsen tillsatt en utskottsgrupp som bereder ärenden gällande bl.a. stadgefrågor. 

UG styrdokument

Utskottet för organisation
UG styrdokument