Australian kelpie ligger på en stubbe.
Australian kelpie ligger på en stubbe.
Australian kelpie ligger på en stubbe.

Kongressen 2023

13 - 14 maj på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda
OBS undersidorna är inte uppdaterade för 2023

Välkommen till 2023 års kongress. OBS undersidorna är inte uppdaterade för 2023

Tid: 13 maj kl. 12:30–17:00 ca samt 14 maj kl. 09:00–15:30 ca. OBS preliminärt kan komma att ändras! På lördagen genomförs distriktsforum och rasklubbsträff mellan kl. 08:30–11:30. Ljud- och bildupptagningar samt streaming av kongressen kan förekomma. Dessa kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet i någon av Brukshundklubbens informationskanaler.  Information läggs upp kontinuerligt.