Hund vid "släden" i Mentaltest
Hund vid "släden" i Mentaltest
Hund vid "släden" i Mentaltest

Var med på MT 25-26:e maj!

SBK Gotland

13 apr 202413 apr 2024

SBK GotlandsdistriktetSBK Gotlandsdistriktet

Den 25:e och 26:e maj anordnas MT/Mentaltest på Gotland vid Visby BK. Anmäl din hund eller tipsa dina bekanta! Även publik är välkomna!

Vad beskrivs på ett MT:

Hundens förtjänster och brister dokumenteras på egenskapsnivå.
De egenskaper som dokumenteras:

  • socialitet - tar och besvarar hunden kontakt med främmande människa

  • social kamplust - svarar hunden med kampbeteende och hur visar den uthållighet vid påfrestning

  • jaktkamplust - lusten och sättet att förfölja samt fånga/gripa ett rörligt föremål

  • temperament - startsnabbhet och uppmärksamhet mot omgivningen, förmåga att anpassa sig till nya situationer

  • aggression - förmågan att bli arg och att lägga tyngd och kraft i sitt handlande

  • försvarslust - sätt att försvara och stoppa hot när den blir aggressiv/arg samt grad av balans och behärskning

  • nerver - avreaktionsförmåga, koncentration, motstånd på olika sätt - rätt handling, intensitet och mängd kopplat till upplevelsen, hur ev. rädsla och stress hanteras

  • minnesbilder - förmågan att skapa och bibehålla positiva/negativa upplevelser i minnet

  • drivkraft (mod) - förmågan att kunna handla, stå emot och våga övervinna eventuell osäkerhet

Testet beskriver även skottfastheten.

Anmälan

Sker som vanligt via SBK Tävling:

25:e maj

26:e maj

Om anmälningen vis nya SBK tävling krånglar - ta direktkontakt med urbanboberg@telia.com / telefon: 076-2305459

Frågor/Info:

Kontakta:
Urban Boberg
urbanboberg@telia.com
076-2305459