MT släden
MT släden
MT släden

Mentaltest

Mentaltest

01 mar 202401 mar 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Om korning

Hundens förtjänster och brister dokumenteras på egenskapsnivå.
De egenskaper som dokumenteras:

  • socialitet - tar och besvarar hunden kontakt med främmande människa
  • social kamplust - svarar hunden med kampbeteende och hur visar den uthållighet vid påfrestning
  • jaktkamplust - lusten och sättet att förfölja samt fånga/gripa ett rörligt föremål
  • temperament - startsnabbhet och uppmärksamhet mot omgivningen, förmåga att anpassa sig till nya situationer
  • aggression med  - förmågan att bli arg och att lägga tyngd och kraft i sitt handlande
  • försvarslust - sätt att försvara och stoppa hot när den blir aggressiv/arg samt grad av balans och behärskning
  • nerver - avreaktionsförmåga, koncentration, motstånd på olika sätt - rätt handling, intensitet och mängd kopplat till upplevelsen, hur ev. rädsla och stress hanteras
  • minnesbilder - förmågan att skapa och bibehålla positiva/negativa upplevelser i minnet
  • drivkraft (mod) - förmågan att kunna handla, stå emot och våga övervinna eventuell osäkerhet

Testet beskriver även skottfastheten.

Regler och anvisningar

Svenska Kennelklubben har godkänt regler och anvisningar för Korning innehållandes mentaltest (max 4 år) och exteriörbeskrivning (från 18 månader).

Allmänna anvisningar innehåller information för arrangörer, prioriteringsordning både vid mentaltest och exteriörbeskrivning samt information till dig som hundägare.

Reglerna innehåller SKKs allmänna regler samt särskilda regler för korning.

Utföraranvisningarna redovisar varje moments utförande i mentaltestet.

Bedömningsmall, nyckel till protokoll, finns på MT-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer. Den finns även översatt till engelska.

Anmälan och avgifter

Alla tillfällen för mentaltest finns i SBK Tävling.
Välj fliken för MH/MT.
För att kunna anmäla dig till ett MT måste du ha ett konto i SBK Tävling.
Klicka här om du vill ha hjälp med hur man skapar ett konto.

Resultat

Nedan finns resultat från MT2017 som inte stamboksfördes i SKK hunddata 2017 - 2022.
Om du vill se resultat från testet som stambokfördes under den perioden hänvisar vi till Svenska Kennelklubbens hemsida och hunddata.